Corona-restriktionerne lægger stadig stramme bånd om kampaktiviteter på fodboldbanerne, og det er endnu uvist, hvornår grebet løsnes.

Derfor har DBU Jylland valgt at omstrukturere de regionale træningsturneringer til én samlet træningsturnering, kaldet 2021 Cup Træningskampe. Omstruktureringen gør det muligt at tilpasse hurtigt i forhold til en evt. genåbning af fodbolden, ligesom den samtidig giver klubberne en længere tilmeldingsfrist.

Alle hold, der var tilmeldt de regionale træningsturneringer i enten 11-, 8-, 7- eller 5-mands rækkerne, er automatisk overført til 2021 Cup Træningskampe (der er udsendt lister med tilmeldte hold til de klubber, som allerede har tilmeldt hold).

Gældende corona-restriktioner overholdes naturligvis
Vi skal gøre det klart, at 2021 Cup Træningskampe kun afvikles, såfremt myndighederne åbner fuldt op for, at der kan afvikles fodboldkampe, som vi normalt kender det. Vi igangsætter ikke turneringen, hvis det vurderes, at kampene ikke kan afvikles på forsvarlig vis i forhold til deltagernes sundhed, eller hvis klubberne ikke har mulighed for at overholde de krav, der evt. måtte være til afvikling.

Forsamlingsforbuddet skal hæves betydeligt, inden der er praktisk mulighed for at afvikle kampene, bl.a. skal vi op på min. 35 personer for at gennemføre 11-mandskampe.

Sådan afvikles 2021 Cup Træningskampe
2021 Cup Træningskampe tilbydes for både 5-, 7-, 8- og 11-mandsrækker og på alle niveauer, som I kender det fra den ordinære turnering (se denne oversigt).

  • Træningskampe tilbydes for U8 og op til senior, på alle niveauer (se vedhæftede).
  • Alle klubber får som udgangspunkt tre kampe (dog kun to kampe for JS-S4 og for U8 og U9 rækker – se datoplanen her).
  • Kampene fortrykkes med spilletidspunkter, klubberne kan herefter flytte kampene via Kluboffice i en kort periode.
  • Der udfyldes ikke holdkort.
  • Alle kampe afvikles som enkeltstående kampe (også i U8 til U11 som normalt spiller stævneform).
  • Der er neutrale dommere fra DBU Jylland til alt 11-mands og i 8-mands fra U13 og ældre – U12 og nedefter dømmes af lokale dommere fra arrangørklubben.
  • Dommerhonoraret deles 50/50 i U13 og ældre rækker, mens det er hjemmeholdet der afholder udgiften, såfremt der bestilles dommere til U12 og yngre.


Sådan tilmelder du hold

Tilmelding foregår via KlubOffice (ikke under regionen, men DBU Jylland) og sidste frist for tilmelding er søndag 28. februar 2021. Holdgebyret udgør 150 kr.

Holdgebyret dækker alene udgifterne til planlægningen af turneringen (faktureres via månedsfaktura fra DBU Jylland). Såfremt turneringen må aflyses pga. corona-situationen, tilbagebetales holdgebyret til klubben.

Husk tilmelding til den almindelige forårsturnering
I udgangspunkt fastholdes tilmeldingsfristerne til forårets almindelige turneringer. Pga. corona-situationen kan dette ændre sig, men så vil vi melde ud snarest muligt.

Dvs. at du kan finde tilmeldingsfristerne her (tilmelding foregår via KlubOffice):


Spørgsmål kan rettes til:

DBU Jylland