DBU Jyllands delegeretmøde skulle egentlig have været gennemført i begyndelsen af januar.

Men udviklingen i corona-situationen og stramningen af covid19-restriktionerne betød, at arrangementet blev udsat på ubestemt tid.

Nu har bestyrelsen fastlagt en ny dato, nemlig lørdag den 20. marts, men mødets gennemførelse står og falder naturligvis med, hvordan corona-situationen ser ud på dette tidspunkt samt de gældende restriktioner.

Hensyn til turneringsstarten

Bestyrelsen har bl.a. placeret delegeretmødet i marts af hensyn til den forhåbentligt planmæssige forårsstart på DBU Jyllands turneringer.

Dermed vil klubberne på demokratisk vis kunne afklare eventuelle regelændringer inden begyndelsen af april, hvor de fleste rækker er fastsat til at begynde. DBU Jylland har nemlig den principielle holdning, at klubberne altid skal kende de regler og scenarier, der er gældende i forhold til op- og nedrykning m.v., inden turneringen fløjtes i gang.

Såfremt det ikke bliver muligt at gennemføre delegeretmødet den 20. marts, har DBU Jylland fastlagt lørdag den 10. april som plan B.

Så må tiden vise, om der bliver behov for en plan C, en plan D, eller yderligere alternativer.

Ikke aktuelt med virtuel afvikling

Mødeplanlægningen er også sket med hensyn til processen omkring den igangværende breddereformproces, hvor den videre fremdrift afhænger af en række vedtagelser på de forskellige årsmøder i lokalunionerne og DBU.

DBU Breddes og DBU’s repræsentantskabsmøder er således placeret i midten af april. Her skal en endelig breddereform i givet fald godkendes, og derfor skal afgørelser fra lokalunionernes årsmøder være på plads forinden.

Danmarks Idrætsforbund vurderer p.t., at et delegeretmøde i den nuværende situation ikke bør gennemføres som et virtuelt møde, da medlemmerne ud fra demokratiske principper har krav på en fysisk afvikling. DBU Jylland bakker op om denne holdning, hvorfor en virtuel afvikling pt. Ikke er aktuel.

DBU Jylland har reserveret Hotel Pejsegården i Brædstrup som afviklingssted på begge nævnte datoer,