Børn, ungdom, samfund, senior, fair play, dommer, uddannelse og meget andet.

DBU Jylland har nu sammensat det stærke hold af frivillige ledere, der i 2021 skal udgøre de centrale fagudvalg og arbejdsgrupper.

Omkring 280 frivillige, ulønnede personer har alle sagt ja til at være en del af DBU Jyllands mange forskellige organer - centralt såvel som regionalt.

Sikrer viden og nærhed

Allerede i december nedsatte regionerne de forskellige lokale arbejdsgrupper. Nu har DBU Jyllands bestyrelse så færdiggjort puslespillet med de forskellige centrale udvalg.

De mange frivillige er bl.a. med til at sikre input og viden til de enkelte fagområder. Derudover bidrager de med nærhed og en direkte kobling til DBU Jyllands medlemsklubber.

Afventer reform-beslutning

I forhold til sidste år er der rigtig mange gengangere i DBU Jyllands frivillige lederflok – og mange på de helt samme funktioner.

Det skyldes ikke mindst, at DBU Jylland og de øvrige lokalunioner i dansk fodbold står på dørtærsklen til en mulig ny reform af breddefodboldens organisering.

På grund af denne situation har DBU Jyllands bestyrelse valgt at prioritere en fortsættelse af de eksisterende udvalg og grupper, da en vedtagelse af reformen vil betyde, at DBU Jylland og DBU Fyn skal fusionere til den fælles enhed, DBU bredde Vest, og i den forbindelse skal der i givet fald alligevel sammensættes helt nye udvalg og grupper.

Helt nye ansigter

Men der er naturligvis også forskellige udskiftninger i udvalgene.

Enten fordi nogle har ønsket at holde pause eller stoppe helt, og dermed er selvfølgelig også blevet plads til helt nye og spændende ansigter i kredsen af frivillige. Bl.a. er Thomas Reinholt ny i Børneudvalget, Jan Nino Jørgensen er ny i uddannelsesudvalget og Poul Overgaard og Bjarno Sørensen er nye i Vinterudvalget.

Sådan er de centrale udvalg og grupper sammensat i 2021:

Bestyrelsen
(valgt politisk af klubberne på delegeretmødet og på de regionale årsmøder):
Bent Clausen (formand)
Ole Ladefoged (næstformand)
Hans Mogensen (økonomiansvarlig)
Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1)
Johnny Krogh Hansen (Region 2)
Claus Warming (Region 3)
Jens Christian Hansen (Region 4)
Lars Olesen (ordinært medlem)
Peter Tornbo (ordinært medlem)
Ove Lyhne (sekretær)
Mads D. Larsen (sekretær)

Forretningsudvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Bent Clausen (formand)
Hans Mogensen (økonomiansvarlig)
Ole Ladefoged (næstformand)
Ove Lyhne (sekretær)
Mads D. Larsen (sekretær)

Appeludvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Eigil Pedersen
Lars W. Knudsen
Tommy Olesen (formand)
David Kiær Nielsen (sekretær)

Disciplinærudvalget (valgt af klubberne på delegeretmødet):
Christian Fynsk
Jørgen Trankjær
Kristian Nørgaard Thomsen (formand)
Ole Frandsen (sekretær)

Børneudvalget:
Claus Behrndt 
David Kiær Nielsen (sekretær)  
Henrik Flensborg Hansen
Johnny Krogh Hansen (formand)
Karina Kallehauge (faglig konsulent)
René Brun Pedersen (reg. adm. repræsentant)
Søren Larsen  
Thomas Reinholt

(Med baggrund i bl.a. implementeringen af den nye børnestrategi vil der fra i år blive et endnu tættere samarbejde mellem alle de personer, som arbejder med børnefodbold i DBU Jyllands organisation. Derfor vil udviklingschef, Henriette K. Jensen, alle regionale børnefodbold-sekretærer og børnegrupper, klubrådgiverne og kommunekonsulenterne blive en endnu tættere del af DBU Jylland Børnefodbold)

Ungdomsudvalget:
Inge Lund-Nielsen (sekretær)
Ivan A. Andersen (faglig konsulent)      
Jens Jørgen Møller Nielsen   
Jørgen Rasmussen
Jørgen Staun  
Kenneth Nielsen
Lars Olesen (formand)
René B. Sørensen

Seniorudvalget:
Jacob Drachmann Haag
Jens Christian Hansen
Lene Sveistrup Bengtsson (formand)
Morten Madsen
Ole Frandsen (sekretær)
Svend Drejer

Uddannelsesudvalget:
Brian Holst Pedersen (formand)
Henriette K. Jensen (faglig konsulent)
Jacob Tind
Jan Niño Jørgensen
Janne Hougaard Rasmussen (sekretær)
Peter Tornbo

Dommerudvalget:
Allan Falch
Anders Søgaard Kristensen
Dan Weller
Hans Mogensen
Henrik Nystrup Kragh
Thomas Lang (sekretær)
Jakob Bille (sekretær)
Lars Schou Nielsen
Morten Rask Thomsen (formand)
Ulrich Bossow

Samfundsudvalget:
Jacob Ebsen Madsen (sekretær)
Jens Christian Hansen
Katja Kjær Rask
Knud Erik Kristensen
Mahmoud Dirawi
Pernille Kristensen
Pia Katballe Sørensen (formand)
Rasmus Johansen
Søren Pinstrup (faglig konsulent)
Ulla Varneskov

Fair-Play udvalget:
Dergham Abdul Rahman
Jacob Lauge Mauritsen (sekretær)
Jesper Støvring
Kristian Nørgaard Thomsen
Michael Koch (formand)
Toni B. Lynge

Vinterudvalget:
Bjarno Sørensen
Hans Sørensen (sekretær)
Henrik Sloth (formand)
Jørgen Staun
Kenneth Nielsen
Knud Erik Kristensen
Michael Dahl Mathiesen (faglig konsulent)
Ole Ladefoged
Poul A. Overgaard

HR Gruppen:
Peter Tornbo (formand)
Teddy Pedersen
Theresa Blegvad
Nikolaj Sloth (sekretær)
Lene Sveistrup Bengtsson

Imagegruppen:
Bent Clausen
Mads D. Larsen (sekretær)
Morten Rask Thomsen
Peter Tornbo (formand)

Hædersbevisningsgruppen:
Hans Mogensen (formand)
Lars W. Knudsen
Steffen Olesen
Susanne Jensen (sekretær)

Regionsformandsgruppen:
Kristian Nørgaard Thomsen
Johnny Krogh Hansen
Claus Warming (formand)
Jens Christian Hansen
Ole Ladefoged
Søren Pinstrup (administrativ repræsentant)
Hans Sørensen (administrativ repræsentant)
Elin Søbye (administrativ repræsentant)
Martin Clausen (administrativ repræsentant)
Nikolaj Sloth (sekretær)

Styregruppen Vision 2020:
Peter Tornbo (formand)
Claus Warming
Hans Mogensen
Nikolaj Sloth (sekretær)

Styregruppen Organisationsudvikling:
Bent Clausen (formand)
Ole Ladefoged
Hans Mogensen
Peter Tornbo
Lars Olesen
Mads D. Larsen (administrativ repræsentant)
Henriette K. Jensen (administrativ repræsentant)
Ove Lyhne (administrativ repræsentant)
Nikolaj Sloth (sekretær)

Netværket for Superliga-klubbernes amatørformænd:
Bent Clausen (mødeleder)
Lars Olesen
Ove Lyhne (sekretær)
Steffen Pedersen (sekretær)
Fra DBU Fyn deltager formand Bjarne Christensen