Du kan nu finde DBU Jyllands økonomiberetning vedr. årsregnskabet 2020/21 og budgettet 2021/2022 her på hjemmesiden.

I orienteringen orienterer DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, bl.a., om arbejdet med at genetablere DBU Jyllands egenkapital, som blev hårdt ramt i forrige regnskabsår, hvor DBU Jyllands måtte realisere et underskud på 2.690 mio. kr. i stedet for et budgetteret positivt resultat på 68.000 kr. grundet corona-krisen.

Underskuddet indebar bl.a., at DBU Jylland var nødsaget til at opkræve et ekstraordinært corona-tilskud hos de jyske fodboldklubber på 750.000 kr. årligt over en to-årig periode.

Færre bøde-indtægter

Årets regnskab er præget af en række forskellige forhold. F.eks. har DBU Jylland indtægtsført 635.000 kr. færre på bødekontiene end budgetteret. Det skyldes, at vi af princip ikke har ønsket at opkræve bøder grundet afbud med baggrund i corona-situationen.

Der er blevet sparret på den fysiske mødevirksomhed grundet afviklingen af flere video-møder, der er  også blevet sparret på nedskaleringen af årsmøde-afviklingerne, både de reducerede udgaver af regionernes årsmøder i november og december 2020 og på delegeretmødet, som blev afviklet i maj måned på Hotel Pejsegaarden i Brædstrup, ligesom der er blevet sparet på de administrative udgifter, herunder møder, rejser m.v.

Corona-tilskud opkræves ikke i 2022

Til sammen har den målrettede indsats og den økomomiske strategi gjort, at egenkapitalen med baggrund i årets resultat er blevet realiseret allerede efter blot et enkelt år, hvilket betyder, at DBU Jyllands bestyrelse ikke har fundet det nødvendigt at opkræve anden del af det ekstraordinære corona-tilskud i 2022.

Hele økonomiberetningen kan læses her i sin fulde udstrækning (PDF-dokument).

DBU Jylland vil også vanen tro fremlægge og gennemgå regnskab og budget for de jyske fodboldklubber på delegeretmødet, som skulle have været gennemført den 8. januar 2022, men som p.t. er udsat på ubestemt tid på grund af covid19-situationen.

Her kan man finde årsregnskabet 2020-2021 og budgettet for 2021-2022.