Den stigende corona-smitte betyder, at DBU Jyllands regioner i øjeblikket modtager rigtig mange afbud fra hold (oftest børnehold) til planlagte indendørs fodboldstævner samt også enkelte afbud fra arrangørklubber. En enkelt region har bl.a. oplevet at modtage afbud fra langt over 150 hold til en enkelt weekend.

Vores udgangspunkt er helt principielt, at vi følger myndighedernes anvisninger og vejledninger. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gennemføre vores aktiviteter til glæde for vores klubber, så længe vi har mulighed for det, naturligvis inden for de gældende corona-restriktioner.

Kvaliteten skal være i orden

Men de mange aktuelle afbud betyder, at vores planlægning lige nu er kraftigt udfordret, idet kampprogrammer og nogle gange dommerpåsætning skal tilrettes i sidste øjeblik for at sikre en god afvikling af stævnerne for de resterende hold. Det har bl.a. den konsekvens, at klubber kan risikere at blive informeret om nye spilletidspunkter i allersidste øjeblik, hvilket kan være en stor udfordring for trænere, spillere og forældre. Det kan være utilfredsstillende, og i nogle tilfælde praktisk umuligt at håndtere for de pågældende hold, hvilket vi har fuld forståelse for.

Vi ønsker derfor heller ikke at gennemføre stævnerne, hvis kvaliteten og servicen ikke er på et niveau, som vi kan stå inde for. Vi vil altid have fokus på at levere et kvalitetsprodukt til klubberne, og vi vil ikke tilbyde noget, som ikke giver mening at gennemføre.

Vi vil altid have fokus på at levere et kvalitetsprodukt til klubberne, og vi vil ikke tilbyde noget, som ikke giver mening at gennemføre.

Hvis antallet af afbud fortsætter på det nuværende niveau eller evt. stiger, kan vi derfor blive tvunget til at aflyse stævner. F.eks. i de tilfælde hvor det ikke kan nås at foretage de relevante ændringer tids nok til, at klubbernes trænere, forældre og spillere kan orienteres om nye spilletidspunkter, eller hvis der simpelthen ikke er hold nok til at gennemføre et meningsfyldt stævne.

Børnestævner aflyses primo januar

Netop på baggrund af den sidstnævnte årsag ser Region 2, Region 3 og Region 4 sig allerede nu nødsaget til at aflyse de planlagte børnestævner (til og med U12) i weekenden den 8. og 9. januar 2022. Region 1 har ikke en planlagt runde for børnestævner (U6 til U12) i denne weekend. Ungdomsrækker + senior (U13 til senior) forventes gennemført som planlagt.

Og det er primært børnestævnerne, der er udfordret, mens vi ikke oplever samme udfordringer omkring ungdoms- og senioraktiviteterne, som stort set gennemføres som planlagt.

Vi vil holde klubberne informeret om den løbende udvikling, så godt vi kan, og vi håber på forståelse for de planlægningsmæssige udfordringer.