DBU Jylland har på baggrund af den aktuelle COVID19-situation opdateret de særlige vejledninger vedr. udsættelse af turneringskampe i efteråret 2021.

Opdateringen – som er vedtaget i DBU Jyllands bestyrelse og træder i kraft pr. 1. september – betyder følgende:

BØRN- OG UNGDOM:

I børne- og ungdomskampe kan et hold/en klub - såfremt en eller flere spillere på holdet er smittet med corona, eller der er konkret mistanke herom grundet symptomer – altid kræve en kamp udsat uden nogen form for dokumentation og uden nogen konsekvenser i form af gebyrer eller lignende. Dette gælder også, hvis tre eller flere spillere er sendt i isolation som nære kontakter til en smittet, hvis det betyder, at det ikke er muligt at stille hold til en 11-mandskamp. Såfremt det kun er en eller to spillere, der er sendt i selvisolation, fordi de er nære kontakter til en smittet, kan en 11-mandskamp ikke kræves udsat.

SENIOR:

Hvad angår seniorkampe, er forholdene fra og med den 1. september normaliseret, hvilet betyder, at det – som udgangspunkt - ikke længere er muligt at kræve en kamp udsat som følge af COVID19. Dette hænger bl.a. sammen med Sundhedsstyrelsens revidering af retningslinjerne for, hvornår man som nær kontakt skal gå i selvisolation. Som reglerne er nu, skal man som færdigvaccineret ikke gå i isolation, selvom man er nær kontakt. Man skal blot sørge for at blive testet, jf. DBU’s opdaterede protokol side 7 og 8. Endvidere er omkring 70 procent af den danske befolkning færdigvaccineret.

GENERELT:

DBU Jyllands generelle opfordring er at få afviklet kampene, hvis det på nogen måde er muligt inden for retningslinjerne, ligesom der er fuld tiltro til, at klubberne forvalter retningslinjerne og muligheden for kampudsættelse med fair play-ånden in mente.

Med henblik på at få en udsat kamp afviklet på et senere tidspunkt har DBU Jylland besluttet at forlænge ordningen med at klubber uden ansøgning kan afvikle to kampe på samme spilledag. F.eks. en kamp fredag, og en kamp søndag (fredag, lørdag og søndag opfattes jf. turneringsreglementet som samme spilledag).

Vejledningen kan blive tilpasset løbende afhængig af corona-udviklingen.

Hvis man har spørgsmål eller har brug for vejledning, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte DBU Jyllands personale.