De laveste serierækker på herresiden skal gennemgå en transformation med udgangen af sæsonen. Fra foråret 2022 er der ikke længere noget, der hedder Serie 6, hvilket de jyske klubber vedtog på delegeretmødet i maj.

Serie 5 vil være laveste herreserieniveau fra foråret og Serie 4 udvides dermed betragteligt, så seriepyramiden genetableres. Dermed åbnes der for en del flere oprykningspladser fra Serie 5 til Serie 4 med udgangen af efterårsæsonen 2021.

For de øverste serierækker er der fortsat playoffkampe om op- og nedrykning efter den ordinære turneringsafslutning.

Men inden da skal den traditionelle midtvejsombrydning i Serie 5 og 6 på plads her i starten af september.

Midtvejsombrydning i Serie 5 og 6 i efteråret 2021
Nu kan du nemlig se dé grønne optrukne eller stiplede streger i Serie 5 og 6 på dbujylland.dk, som enten vækker jubel eller frygt.

Stregerne i Serie 5- og 6-puljerne gælder dog i første omgang kun midtvejsombrydningen, som foretages fra den 6. september efter de første fem indledende kampe.

Derfor skal de indledende kampe i Serie 5 og 6 være spillet senest den 5. september. Derefter udsendes kampprogrammet til klubbens kampfordeler til påsætning af spilletidspunkter den 9. september, og det endelige kampprogram offentliggøres den 11. september.

SERIE 5:
 • Nr. 1, 2, 3, 4 og de 12 bedste nr. 5 efter de indledende kampe indplaceres i Serie 5 efter midtvejsombrydningen.
 • Man spiller som udgangspunkt efter midtvejsombrydningen i 4-holdspuljer og medtager point fra de indledende kampe således:
  Nr. 1=3 points, Nr. 2=2 points, Nr. 3=1 point, Nr. 4-5= 0 point

 

SERIE 6:
 • Nr. 5 og nr. 6 i Serie 5 samt alle hold fra Serie 6 efter de indledende kampe indplaceres i Serie 6 efter ombrydningen.
 • Man spiller som udgangspunkt efter midtvejsombrydningen i 6-holdspuljer og medtager point fra den indledende enkeltturnering således:
  Nr. 5 i Serie 5=3 points, Nr. 6 i Serie 5=2 points, Nr. 1 i Serie 6=3 points, Nr. 2 i Serie 6=2 points, Nr. 3 i Serie 6=1 point, Nr. 4-6 i Serie 6=0 point. Da efterårssæsonen er sidste sæson med Serie 6, er der fuld plade i oprykning ved sæsonafslutningen. Alle hold overføres nemlig til forårets Serie 5 efter efterårssæsonen.


Få mere info om ombrydningen i herrernes Serie 5 og 6 her
Se også info om midtvejsombrydning i ungdomsrækkerne her

Overgangsordning for Serie 4, 5 og 6 i efteråret

Da Serie 6 som skrevet er i gang med sin allersidste sæson, vil der i sæsonafslutningen være en overgangsordning for at få en forårssæson 2022 med en seriepyramide i balance.

Overgangsordningen betyder:

SERIE 4: 

 • Efterår 2021: Der suspenderes nedrykning for holdene, der slutter nr. 7 i Serie 4 (36 hold). Dermed er det kun nr. 8 i hver Serie 4-pulje, der rykker ned i Serie 5 efter efterårssæsonen. Normal oprykningsprocedure til Serie 3.
 • Forår 2022: Serie 4 består af 384 hold.


SERIE 5:

 • Efterår 2021: Nr. 1 og de 60 bedste nr. 2 i hver pulje (72 x 4-holdspuljer) rykker op i Serie 4 efter efterårssæsonen. Ingen nedrykning fra Serie 5.
 • Forår 2022: Serie 5 er laveste serieniveau med fri tilmelding.


SERIE 6:

 • Efterår: Alle hold rykker op i Serie 5 efter efterårssæsonen (overføres automatisk).
 • Forår: Serie 6 udgår.


Sæsonafslutning med playoffkampe for de øverste serierækker
Tidligere var det kun puljevindere, der nappede oprykning til en højere serierække, men siden 2019 har også andenpladserne fået en bonuschance for at rykke op via playoffkampe i weekenderne (6/11 og 13/11) efter den ordinære turneringsafslutning.

I den tunge ende af tabellen har playoffkampene den konsekvens, at der er større risiko for at rykke ned. I Jyllandsserie 1 og 2 for herrer samt Serie 1, 2 og 3 skal en række af de lavest placerede hold kæmpe om overlevelse via playoffkampe. Det samme gælder sjettepladserne i Kvindeserien Vest.