De første fem kampe er ved at være afviklet for Serie 5 og 6 Herrer. Søndag den 2. maj er sidste dato i første halvleg af forårsturneringen for de pågældende rækker.

Ønsker din klub at eftertilmelde et hold i Serie 6, kan det nås via KlubOffice senest søndag den 2. maj, mens evt. udtrækninger i både Serie 5 og 6 bedes meddelt via mail til info@dbujylland.dk ligeledes senest søndag den 2. maj.

Derefter er der friweekend den 8.-9. maj, hvor næste halvleg af forårsturneringen planlægges.

Nyt kampprogram offentliggøres 7. maj
Der sker nemlig en ombrydning af de laveste 11-mands herreseniorrækker halvvejs i forårssæsonen.

- Med en ombrydning kan vi optimere puljerne, fordi vi kan regulere i forhold til udtrækninger og eftertilmeldte hold. Og så kan vi selvfølgelig også lave en seedning af holdene i forhold til op- og nedrykningsspillet, forklarer Ole Frandsen, turneringschef hos DBU Jylland.

- I princippet puljeinddeles helt fra ny, så det er langt fra sikkert, at man kommer i pulje med de samme hold igen – men omvendt kan det også ske, at man kommer i pulje med nogle af de samme hold, fortsætter han.

Derfor suspenderes kampprogrammet en weekend og genoptages fra 15. maj, hvorefter de sidste runder af forårsturneringen kan spilles.

Vær opmærksom på disse tidsfrister
2. maj – sidste frist for afvikling af de fem første kampe
5. maj – offentliggørelse af puljer og foreløbigt kampprogram
6. maj – deadline for indrapportering af tidspunkter
7. maj – offentliggørelse af endeligt kampprogram
16. maj – kampprogrammet kan genoptages

Se hele oversigten over kampfordelerens vigtigste tidsfrister her

Sådan foregår ombrydningen
Serie 5:
Der skal bruges 52 hold fra 5. pladsen (går alle over med 0 points) og de øvrige 236 hold stammer fra de 59 puljer, hvor nr. 1, 2, 3 og 4 går med i oprykningsspillet.

Man medtager point fra den indledende enkeltturnering således:

  • Nr. 1=3 points
  • Nr. 2=2 points
  • Nr. 3=1 point
  • Nr. 4-5= 0 point.


Serie 6:
Rækken ombrydes, så den kommer til at bestå af de hold, der ikke kvalificerede sig til Serie 5 efter ombrydningen (enkelte nr. 5 og alle nr. 6 i Serie 5), samt alle hold fra Serie 6 før ombrydningen.

Man medtager point fra den indledende enkeltturnering således:

  • Nr. 1 i Serie 6=3 points
  • Nr. 2 i Serie 6=2 points
  • Nr. 3 i Serie 6=1 point
  • Nr. 4-6 i Serie 6=0 point.


Se også

Datoplan 2021
Rækkebeskrivelse Herrer