DBU Jylland har gennem de seneste måneder haft ekstra stor fokus på rammerne omkring dommerens tryghed og sikkerhed.

I efteråret blev der igangsat en analyse af hele området, og forarbejdet har nu resulteret i en skærpelse af de disciplinære rammer ved vold mod dommer.

Konkret sker det i form af et nyt sanktionskatalog, som DBU Jyllands Disciplinærudvalg fremover skal navigere efter i sager, der involverer vold mod fodbolddommere, bl.a. i de jyske serierækker. Indførelsen af kataloget indebærer konkret, at vold (inklusiv spyt) mod en fodbolddommer som minimum vil udløse seks måneders automatisk udelukkelse fra alt fodbold.

”Med denne nye sanktionsramme ønsker vi at sende et klart og tydeligt signal til alle i jysk fodbold. Vi tager dommernes sikkerhed og tryghed særdeles alvorligt, og vi ønsker at slå hårdt ned på enhver, der udsætter en dommer for sådan en type adfærd”, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

Klare signaler

Tidligere var der ikke en minimumsgrænse for sanktioner i denne type sager, og Bent Clausen understreger samtidig, at netop ordet ”minimum” skal tages helt alvorligt. En dommersag kan med andre ord udløse en endnu længere udelukkelse end seks måneder.

”Det er naturligvis Disciplinærudvalget, der vurderer og træffer afgørelse i de enkelte sager, men nu har vi som politikere givet udvalget nogle klare signaler og et konkret værktøj til at håndtere disse episoder, og rammerne træder i kraft øjeblikkeligt”, siger Bent Clausen og fortsætter:

”Vi har nøje vurderet disse ændringer, og vi har lyttet med stor opmærksomhed til de signaler, der er kommet fra mange forskellige sider. Ikke mindst fra de aktive dommere, som jo er vores neutrale repræsentanter ved fodboldkampene. Derfor skal jeg også understrege, at det anses som særligt skærpende, hvis man som dommer lider overlast. Vi har en klar og tydelig forventning om, at en person som repræsenterer fodboldforbundet behandles ordentligt, og hvis det mod forventning ikke sker, må de pågældende personer også stå til ansvar herfor”, siger Bent Clausen.

Skærpet kurs mod trusler

DBU Jylland-formanden understreger, at der heldigvis kun er meget få sager, som involverer vold mod en dommer. Helt præcist drejer det sig om 0,2 promille af samtlige kampe på breddeniveau.

”Men een sag er en for meget, og det er helt afgørende for os, at man som dommer kan føle sig både tryg og sikker, når man påsættes til at dømme en fodboldkamp”, siger Bent Clausen.

DBU Jyllands bestyrelse har med det nye sanktionskatalog også bedt Disciplinærudvalget om at sigte efter hårdere strafudmålinger end tidligere, når det drejer sig om trusler mod dommere. Her er der dog ikke blevet fastlagt en minimumsgrænse, da der kan være mange forskellige nuancer i denne type sager. Derfor vil alle sager blive vurderet enkeltvis.

Sanktionskataloget anviser også, at der i højere grad end tidligere skal skrides til spærring af det enkelte hold eller den enkelte klub i forbindelse med en voldssag. Dette vil altid bero på en individuel vurdering. Som nu bliver den indberettede spiller altid spærret indtil videre, og det vil naturligvis fortsat ske.

DBU Jylland har i forbindelse med vedtagelsen af sanktionskataloget også opdateret proceduren omkring den såkaldte OBS-klubordning, som omfatter klubber eller hold med mange eller grove sager. Disciplinærudvalget vil to gange årligt gennemgå de alvorligste sager med henblik på en revision af den dynamiske OBS-liste. Klubberne på listen kan i yderste konsekvens blive udelukket fra turneringen, hvis ikke de forbedrer sig.

Der vil også halvårligt blive gennemført møder med klubberne på OBS-listen, hvilket betyder, at klubberne på listen er forpligtede til at mødes med repræsentanter for DBU Jylland.