Dette efterår kræver ekstra forsigtighed og ansvarlighed, når det handler om afvikling af fodboldkampe.

Alligevel er det indtil nu lykkedes for de jyske fodboldklubber at gennemføre 11.000 af 17.000 kampe i DBU Jyllands centrale efterårsturnering.

Det svarer til ca. 64 procent af de planlagte kampe.

Samtidig er antallet af udsatte kampe på et niveau, der ganske vist er højere end normalt, men som fortsat ikke vurderes som urealistisk at indhente.

Derfor sigter DBU Jylland fortsat på at kunne færdiggøre efterårssæsonen ud fra den oprindelige turneringsplan. Velvidende at corona-situationen hurtigt kan vende op og ned på alting, hvis der f.eks. indføres yderligere restriktioner.

- Vi vurderer løbende situationen, og det er selvfølgelig svært at forudsige, hvor vi ender. Lige nu holder vi fast i den oprindelige turneringsplanlægning, men vi har fået bestyrelsens mandat til at foretage de nødvendige reguleringer og tilpasninger, hvis situationen skulle påkræve det, siger DBU Jyllands turneringschef, Ole Frandsen.

Det er lige nu især herreseniorrækkerne, der påkalder sig ekstra opmærksomhed, idet der senere på efteråret er indlagt i alt 66 playoff-kampe om en række oprykningspladser, fra Serie 4 til og med Jyllandsserien.

Derfor er disse rækker mere sårbare for udsatte kampe end andre.

- Men som situationen er nu, holder vi fast i, at turneringen slutter den 1. november, da holdene i disse rækker skal gøre sig klar til at spille play-off kampe den 7. og 14. november, siger Ole Frandsen.

I skrivende stund er der i alt 52 udsatte kampe i rækkerne fra og med Serie 4 til og med Jyllandsserien.

- Vi rykker jævnligt klubberne for at få programsat de udsatte kampe, men kampene skal naturligvis også kun afvikles, hvis det er forsvarligt. Reelt ved vi dog ikke, om alle kampe er udsat på grund af corona, eller det er af andre årsager, siger Ole Frandsen.

I øvrige rækker, i særdeleshed ungdomsrækkerne, er der langt større elastik i forhold til at få udsatte kampe afviklet, da holdene uden problemer vil kunne spille kampene efter den sidste spilledag. Det skyldes, at der stort set ikke anvendes kvalifikationskampe i efteråret i ungdomsrækkerne.