MIN MENING:

Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

Disciplinærsagen om en Serie 4-spiller fra Egernsund og den unge fodbolddommer, Julie Alsbro, har fuldt forståeligt fyldt rigtig meget i medierne i den seneste tid. Sagen er på alle måder fuldstændig uacceptabel, og noget som ingen dommere burde udsættes for.

Udover selve hændelsesforløbet har strafudmålingen på de seks karantænedage til spilleren været genstand for megen debat. Det er blevet nævnt, at straffen er for mild. Og at vi i DBU Jylland ikke slår hårdt nok ned på den pågældende adfærd.

Vi skal lytte

Er DBU Jylland da ligeglad med dommerne? Nej, naturligvis ikke. Tværtimod. Vi vil som organisation bekæmpe alle former for aggressiv opførsel og truende og voldelig adfærd – både på og udenfor banen, og vi er naturligvis også nødt til at lytte, hvis der er en udbredt opfattelse af, at vores straffe ikke står mål med forseelserne.

Helt formelt håndteres disciplinærsager i DBU Jylland af et uafhængigt organ, som vælges af de jyske fodboldklubber på vores delegeretmøde. Derfor er strafudmåling i disse sager ikke noget, som hverken jeg eller andre politikere i DBU Jylland afgør, ligesom Folketinget ikke kan blande sig i en byretsdom i hverken Kolding eller Kalundborg. Men som Folketinget kan vi naturligvis udstikke rammer for, hvordan forskellige disciplinære forhold helt overordnet skal vurderes.

Dommerens sikkerhed

Derfor vil vi i DBU Jylland hen over de kommende måneder kigge på, om der er behov for ændringer i forhold til vores straffeudmåling. Og dommerens sikkerhed i det hele taget. En sådan proces skal dog baseres på mere end en enkelt sag. For det er også vigtigt at slå fast, at langt de fleste fodboldkampe forløber uden problemer. Og at langt de fleste spillere, trænere m.fl. heldigvis opfører sig ordentligt.

Det er naturligvis en ringe trøst for den, som løber ind i den ubehagelige oplevelse. Og derfor skal vi også kæmpe hårdt for at undgå hver eneste sag – og at de få ikke får mulighed for at ødelægge fodboldglæden for de mange.

Jeg er personligt glad for, at Julie Alsbro er stået frem i denne sag. For selvom det er en rigtig møgsag, er det en vigtig sag. Også fordi den er med til at vise, at der er et menneske bag dommertøjet. Og at dommeren er en vigtig del af fodboldfamilien.


Du kan læse flere kommentarer og debatindlæg fra Bent Clausen her:

Formandens Blog 2019