MIN MENING:

Af Bent Clausen, formand, DBU Jylland

40 procent af alle medlemmer i de danske fodboldklubber er børn op til 12 år.

Et ganske imponerende tal, som først og fremmest siger noget om fodboldens popularitet blandt de yngste. Men også en påmindelse om, at vi har et stort ansvar for at sikre børnene så gode forhold i dagligdagen, at de bevarer lysten til at fortsætte med at spille fodbold i en klub.

Vi har gennem årene gennemført forskellige reformer af børnefodbolden og udviklet nye principper og rammer for spillet. 

Derfor er der i dag en udbredt forståelse af, at der i børnefodbolden f.eks. ikke skal være fokus på præstationskultur, men på udvikling. Børnefodbolden er også blevet tilpasset børnenes fysik med mindre baner, nye spilleformer, der sikrer boldberøringer til alle, tilpassede boldstørrelser, afskaffelse af resultatformidling til og med U12 og mange andre gode tiltag.

Den danske model

Alligevel må vi konstatere, at vi i dansk fodbold har haft en tilbagegang på 12.000 børnemedlemmer i løbet af de seneste seks år. Det er et foruroligende signal, som vi naturligvis skal tage alvorligt. For vi ønsker jo at så mange børn som overhovedet muligt skal have have glæde af at spille fodbold.

I Danmark har vi en særlig fodbold- og foreningsmodel, som vi skal værne om. Den bygger bl.a. på, at den dygtige spiller på A-holdet ikke er vigtigere end den yderste spiller på C-holdet. De er måske ikke lige dygtige til at spille fodbold, men som mennesker er de ligeværdige, og de skal have samme udviklingsmuligheder i en fodboldklub.

Som jeg tidligere har skrevet, er jeg bekymret for, at der tidligere og tidligere introduceres et elitært mindset i børnefodbolden, hvor det handler om sammensætning af førstehold og dermed meget tidlig fravælgelse af en stor gruppe spillere, tidlig specialisering, ensidig fokus på sejre o.s.v. Eller med andre ord en fravælgelse af de grundværdier, som fastholder rigtig mange børn i fodbolden og i idrætten generelt.

Ny strategi på vej

For at bringe børnefodbolden tilbage på rette kurs er der i hele dansk fodbold enighed om at udvikle en ny fælles strategi på børneområdet. En strategi som skal være med til at sikre, at børnefodbolden foregår på børnenes præmisser med udgangspunkt i den enkelte spiller. Jeg er overbevist om, at de fleste klubber i dag gør det bedste, de kan. Men som forbund er det vores opgave at se tingene i et større perspektiv. Og jeg oplever også, at mange klubber ønsker pejlemærker og rådgivning i deres arbejde med børnefodbolden.

Strategioplægget har været undervejs i over et år og skal efter planen vedtages endeligt i november 2020 efter en omfattende proces såvel internt som i dialog med alle, der interesserer sig for børnefodbold.

Herefter skal vi have den nye strategi ud og leve, og det betyder, at vi alle skal i arbejdstøjet. Både DBU, DBU Bredde, klubberne, lederne, trænerne o.s.v.

Fire dialogmøder i Jylland

Ud over et omfattende analysearbejde, inputs fra udvalgte repræsentanter fra spiller- og trænermiljøerne, afholdt DBU i januar en stor spillerudviklingskonference for mere end 300 fagpersoner.

Opsamlingen fra spillerudviklingskonferencen er blevet bearbejdet af forskellige strategigrupper på tværs af bredde og elite. Resultatet er, at den overordnede strategigruppe nu i fællesskab er klar til at præsentere et udkast til den nye strategi.

Dette sker på en række dialogmøder rundt om i landet.

Dialogmøderne vil foregå som en kombination af et debatoplæg fra to af medlemmerne i den overordnede strategigruppe med en efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål samt komme med input til strategien.

Møderne er tiltænkt personer, der beskæftiger sig med børnefodbold, såvel piger som drenge, fra U6 til U12, herunder trænere, ledere, bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemedlemmer på tværs af både bredde og elite.

Dialogmøderne skal sikre, at gruppen får yderligere inputs, der kan arbejdes videre med, inden det endelige strategioplæg fremlægges for DBU’s Bestyrelse.

Bemærk at der er et begrænset antal pladser grundet corona-situationen.

Jeg håber, at du har lyst til at deltage, for det er nu børnefodboldens udvikling skal sikres.

Torsdag 24. september kl. 17.30-20.00 i Lindholm Høje Stadion, Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby
Frist for tilmelding: 17. september pr. mail til region1@dbujylland.dk (max. 65 pladser)

Mandag 14. september kl. 17.30-20.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 8, 7490 Aulum
Frist for tilmelding: 7. september pr. mail til region2@dbujylland.dk (max. 100 pladser)

Tirsdag 22. september kl. 17.30-20.00 i Fodboldcentret i Tilst, Kileparken 27, 8381 Tilst
Frist for tilmelding: 17. september pr. mail til region3@dbujylland.dk (max. 50 pladser)

Tirsdag 15. september kl. 17.30-20.00 i Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding
Frist for tilmelding: 11.september pr. mail til region4@dbujylland.dk (max. 100 pladser)Du kan læse flere kommentarer og debatindlæg fra Bent Clausen her:

Formandens Blog 2019