”Vi har et stort ønske om at afgrænse vores udviklingsområder og definere nogle klare mål for vores fodboldklub. Det handler for os om at give vores klubmiljø et løft for i bund og grund at gøre os til en bedre klub for medlemmer og frivillige”, forklarer Per Mikkelsen, der er ungdomsformand i Vejle FC.

Her er motivationen for at begynde et klubudviklingsforløb at definere klubudviklingsindsatser efter en usædvanlig tid, hvor coronapandemien i en periode satte foreningslivet på pause. Per Mikkelsen og resten af Vejle FC oplever nemlig, at langt de fleste medlemmer hurtigt er vendt tilbage til fodboldhverdagen, men at få spillere stadig mangler at komme i gang. De medlemmer vil vejlenserne også have tilbage til græsset og samtidig tiltrække potentielle nye. På Per Mikkelsens initiativ har klubben derfor netop nu givet sig i kast med klubudvikling og benyttet sig af DBU’s tilbud om 30 timers sparring med en klubrådgiver for 2500 kr.

”Vi har rigtig mange idéer og tiltag, som vi gerne vil søsætte, og det er vigtigt, at vi kommer i gang nu. Vi er tilbage efter en ufrivillig pause, og vores trænere har lige været på C1-træneruddanelse. Så det er et godt tidspunkt at fortsætte udviklingen og blive en mere attraktiv fodboldklub. Vi har brugt coronapausen på at rydde op i klubben og overveje flere nye initiativer. Et af dem var at tilkalde en klubrådgiver, og nu var det tid. Ikke fordi vi har store problemer, men fordi vi gerne vil udvikle os kontinuerligt”, fortæller Per Mikkelsen om overvejelserne i forhold til klubudviklingsforløbet.

Man bliver bevidst om, hvor man kan spare tid og ressourcer. Man ser, hvor man kan gøre en forskel for sine medlemmer. Per Mikkelsen

Klubben skal være i udvikling 
Per Mikkelsen har siddet på ungdomsformandsposten i seks år og er desuden spiller, træner og forældre i klubben. Vejle FC står altså hans hjerte nært og derfor har han i alle sine forskellige roller et stort ønske om, at klubben hele tiden er i udvikling. Simpelthen for at forbedre sig. DBU Jyllands klubrådgiver Karina Kallehauge er derfor blevet taget godt i mod efter det første trænermøde med henblik på udviklingsindsatser i Vejle-klubben.

”Det fungerer rigtig godt med en klubrådgiver som Karina. Som klub sætter man på sådan et møde sig selv under lup og ser både de positive og negative sider. Hun hjælper, så man helt konkret får kortlagt sine klubværdier, og det er enormt brugbart at se sine prioriteter nedskrevet. Man bliver bevidst om, hvor man kan spare tid og ressourcer. Man ser, hvor man kan gøre en forskel for sine medlemmer. For os handler det nu mere præcist om at få implementeret KlubOffice, etableret en flydende overgang mellem ungdom og senior og indledt et større samarbejde med kommunen”, lyder det fra Per Mikkelsen, for hvem trænermødet har resulteret i netop disse forskellige kerneområder.

Sammen med klubrådgiver Karina Kallehauge har Vejle FC således defineret de næste indsatser og sat kursen for klubbens videre proces, og Per Mikkelsen anbefaler andre fodboldklubber at gøre det samme.

”I stedet for at stå det samme sted år efter år, er det vigtigt, at man også ser fremad og arbejder videre med sig selv. På den her måde ser man virkelig klubben oppefra, og det er anbefalelsesværdigt”, afslutter han.

Alle andre jyske klubber kan kvit og frit gøre brug af Karina Kallehauge eller en af de andre klubrådgivere, der gerne tager på et uforpligtende og gratis klubbesøg. De er efterfølgende klar til at hjælpe i et struktureret klubudviklingsforløb tilrettelagt den enkelte klubs behov.

”Vi er altid til rådighed og bistår klubberne med en målrettet indsats lige fra rekruttering af nye frivillige og medlemmer, over organisering af bestyrelse og administration til udarbejdelse af klubbens politikker og værdier. I samarbejde med den enkelte klub ønsker vi at skabe forbedringer, om end det gælder økonomi, træning, uddannelse, kultur eller noget helt femte”, forklarer Karina Kallehauge og forsikrer, at alle klubber er velkommen til at kontakte hende og de andre klubrådgivere.

Læs mere
DBU Jyllands klubrådgivere er tilknyttet forskellige kommuner. Du kan finde kontaktoplysninger på klubrådgiveren i dit område lige her 

Du kan læse mere om klubudvikling her