Sundhedsmyndighedernes krav til fodboldtræningen har vi oversat til fodboldsprog i protokollen.


Men hvad betyder det praktisk for afviklingen af indendørs træning?

Kort sagt er den eneste ændring i forhold til udendørs træning, at også bandernes overkant samt målrammer skal vaskes af eller afsprittes.

Så indendørs træning kan stort set afvikles ligesom udendørs, men vi giver dig lige et par tips med på vejen.

Rengøring kræver tid mellem træningshold
Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes/rengøres en gang pr. time, dog senest efter hvert træningshold.

Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer nye hold ind i hallen, før alle andre hold har forladt den, og der er afsprittet/rengjort. Det betyder, at der skal lægges tid mellem træningsholdene, så det muliggør en afspritning/rengøring.

Ved futsaltræning er der naturligvis ingen bander, derfor kan man nøjes med at afspritte/rengøre målrammerne med samme tidsinterval.

Retningslinjer fra udendørs videreføres indenfor
Ligesom udendørs er der disse generelle retningslinjer:

- Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud til træning og kamp.

- Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter brug.

- Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.

- Drikkedunke må ikke deles med andre.

- Der bør ikke være fælles håndklæder.

- Alle vasker hænder/spritter hænder af, inden træning starter. Det anbefales, at der i hallen er mulighed for at spritte hænder af.

- Alle forlader hallen, efter træningen er slut.


Forsamlingsforbud, omklædningsbegrænsning og mundbind

Derudover skal I naturligvis være opmærksomme på at overholde forsamlingsforbuddet, som aktuelt er på max. 10 personer (dog udvidet til max. 50 personer for hold med spillere op til og med 21 år). I de fleste haller vil adgangsforholdene gøre, at det kan være smart evt. at tidsforskyde afgang fra og ankomst til træning mellem de forskellige træningsgrupper, så de ikke krydser hinanden.

OBS: Der er dispensation fra forsamlingsforbuddet for tilskuere til både træning og kamp nu, men med meget strikse retningslinjer (se plakaten nedenfor). Klubbens bestyrelse anbefales at tage stilling til, om der må være tilskuere til træningsaktiviteter.

Der skal fortsat være min. 4 m2 gulvareal pr. person i omklædningsrummene. Der skal skiltes med, hvor mange personer der må opholde sig i hvert omklædningsrum. I samarbejde mellem hal og klub kan det besluttes, at der f.eks. ikke gives adgang til omklædningsrum. DBU Jylland opfordrer til at møde omklædt og klare badet hjemme i denne corona-periode.

OBS: Alle over 12 år skal bruge mundbind i alle indendørs faciliteter med offentlig adgang, medmindre de deltager i idrætsaktiviteten eller sidder ned.

Download plakater til tilskuere og omklædningsrum

Tilskuere til hhv. kampe og træning
(klik på plakaten, udfyld og print)

Indendoers Plakat Tilskuere

Antal personer i omklædningsrum
(klik på plakaten, udfyld og print)

Plakat Omklædning


Men når blot retningslinjerne overholdes, må vi gerne nyde at spille fodbold. Og er der noget vi har lært fra udendørs sæsonen, så er det, at det meste stadig kan lade sig gøre. Heldigvis.