Esbjerg Forenede Boldklubber, Esbjerg Kommune og DBU Bredde søsætter den 3. november ”Fodbold for Fremtiden”. Et beskæftigelsesprojekt, som har til formål at hjælpe en udsat målgruppe af ledige i alderen 18-29 år ind i samfundets fællesskaber.

Uddannelseshuset påbegynder projektet som et led i velfærdsalliancen mellem DBU Bredde og Esbjerg Kommune. Velfærdsalliancen gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023 og skal være med til at understøtte Esbjerg Kommunes indsatsområder som visionskommune i Bevæg Dig For Livet, styrke foreningslivet i kommunen, og få flere og nye målgrupper til at dyrke motion i kommunen.

I 26 uger er de unge mænd og kvinder en del af et aktiveringsforløb, som indebærer fodboldfitnesstræning to gange om ugen. Desuden vil deltagerne løbende opleve forskellige, inspirerende oplæg og aktiviteter samt blive indkaldt til samtaler med henblik på at få et større netværk og blive klædt på til fællesskabet i erhvervslivet, på uddannelsesinstitutionen og i fodboldklubben.

Fælles for deltagerne er, at de alle har særlige historier og udfordringer med i bagagen. Gennem fodboldtræning, temaoplæg og mentorrådgivning skal projektet være med til at hjælpe de unge mennesker videre i forhold til uddannelsesvalg, virksomhedspraktik, løntilskud og foreningsliv. Deltagerne er udvalgt til at være med i projektet uanset fodbolderfaring eller køn.

Projektet er en helhedsorienteret og tværgående indsats, hvor fællesskab, rummelighed og stabilitet er omdrejningspunktet for at hjælpe de unge borgere og skabe et endnu stærkere velfærdssamfund.

”Fodbold for Fremtiden er metodeudviklende. I et værdifuldt samarbejde mellem tre forskellige aktører hjælpes en særlig målgruppe tilbage i samfundet med fællesskab, glæde, inspiration og motion. Fodbolden er en ny vej at bevæge sig i beskæftigelsesindsatsen, og vi glæder os meget til at komme i gang i Esbjerg”, forklarer Edin Hajder, Decentral projektleder i DBU Jylland.