Grundet corona-restriktioner i syv nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø) kan der disse steder ikke spilles fodboldkampe til og med den 3. december.

Derfor har DBU Jyllands bestyrelse været nødsaget til at foretage en række ekstraordinære foranstaltninger omkring afslutningen i de ungdomsrækker, der endnu ikke er spillet til ende.

Det er naturligvis på ingen måde tilfredsstillende eller den turneringsafslutning, som DBU Jylland havde ønsket for klubberne.

Men turneringen skal af gode grunde afsluttes, og derfor har DBU Jylland forsøgt at finde en løsning, der imødekommer flest muligt under de nuværende vanskelige vilkår - både de nordjyske og alle øvrige klubber.

Slut for de nordjyske hold

Helt konkret har DBU Jylland besluttet, at alle resterende ungdomskampe med deltagelse af nordjyske hold annulleres – også selvom om myndighederne skulle give grønt lys til at spille igen efter restriktionernes udløb den 3. december. Det skyldes primært, at turneringen skal være definitivt afsluttet senest tre dage senere – nemlig den 6. december, så det giver efter DBU Jyllands opfattelse ikke mening at vente på.

(Man bedes i øvrigt bemærke, at det udelukkende er af tekniske årsager, at de annullerede kampe står anført som ”udsatte” i kampprogrammerne på hjemmeside m.v. Det er ikke et udtryk for, at kampene vil blive spillet senere).

Til gengæld er det fortsat planen at få afviklet alle de kampe, hvor der ikke er nordjyske hold involveret. Hvis der er nogle af disse kampe, der ikke kan afvikles senest den 6. december, vil de blive annulleret.

Sådan afgøres turneringerne

I de puljer hvor der er nordjyske klubber involveret, og hvor der således vil være kampe, der ikke kan gennemføres inden turneringsafslutningen, vil slutstillingen (og dermed ombrydningen) blive fundet på baggrund af pointgennemsnittet for hvert enkelt hold i puljen. Dermed kan holdene netop sammenlignes, selvom de har afviklet et forskelligt antal kampe.

DBU Jylland finder, at denne model er den mest fair løsning, da alle klubber ikke ender på lige mange kampe. Desuden er det en fordel i forhold til forårsturneringen 2021, at den planlagte ombrydning kan gennemføres. Dermed forbliver turneringsstrukturen intakt med det rette antal hold på de forskellige niveauer, og dermed opnås alt andet lige den bedste turneringsform til gavn for klubberne.

Ulempen er naturligvis, at klubber, som vurderer at de ville have opnået flere point ved at spille de resterende kampe, ikke får mulighed for det. Omvendt er der også hold, der kan opnå fordel ved dette.

DBU Jylland havde naturligvis også foretrukket, at kampene og ombrydningen blev afgjort på fodboldbanerne, men det er af gode grunde altså ikke muligt.

Eksempel på udregnet pointgennemsnit:

Her følger et eksempel på en pulje, hvor stillingen øverst er baseret på antal aktuelt spillede kampe, og nedenunder på den endelige slutstilling, udregnet efter holdenes pointgennemsnit. Altså vil hold 5 rykke op på førstepladsen, fordi holdet har et højere pointgennemsnit end hold 1, som ellers var placeret på førstepladsen inden udregningen.

Placering

Klub

Antal point

Antal spillede kampe

Point gns.

Mål difference

Mål gns.

1

Hold 1

28

14

2

17

1,214286

2

Hold 2

27

13

2,076923

20

1,538462

3

Hold 3

25

12

2,083333

13

1,083333

4

Hold 4

21

14

1,5

7

0,5

5

Hold 5

19

9

2,111111

6

0,666667

6

Hold 6

12

14

0,857143

-2

-0,14286

7

Hold 7

10

11

0,909091

-5

-0,45455

8

Hold 8

8

14

0,571429

-7

-0,5

             


Når vi så beregner pointgennemsnittet, vil slutstillingen se således ud:

Placering

Klub

Antal point

Antal spillede kampe

Point gns.

Mål difference

Mål gns.

1

Hold 5

19

9

2,111111

6

0,666667

2

Hold 3

25

12

2,083333

13

1,083333

3

Hold 2

27

13

2,076923

20

1,538462

4

Hold 1

28

14

2

17

1,214286

5

Hold 4

21

14

1,5

7

0,5

6

Hold 7

10

11

0,909091

-5

-0,45455

7

Hold 6

12

14

0,857143

-2

-0,14286

8

Hold 8

8

14

0,571429

-7

-0,5


Hvis to hold ender på samme pointgennemsnit (opdateret 13/11, kl.8.30):

 • Hvis puljen har spillet dobbeltturnering (ude og hjemme), så gælder det:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Højeste pointgennemsnit
  3) Indbyrdes kampe
  4) Målgennemsnit
 • Hvis puljen har spillet dobbeltturnering (ude og hjemme) OG hvis et hold har samme pointgennemsnit som et nordjysk hold, hvor turneringen er afsluttet, således at kampen ikke spilles, så gælder det, hvis holdene ikke har mødt hinanden to gange:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Højeste pointgennemsnit
  3) Målgennemsnit
  4) Indbyrdes kamp
 • Hvis puljen har spillet enkeltstående turnering (mødt hinanden én gang), så gælder det:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Højeste pointgennemsnit
  3) Målgennemsnit
  4) Indbyrdes kamp

Hvis der skal findes hold på tværs af puljerne, f.eks. hvis der kun skal bruge to 2’ere ud af fem mulige, benyttes følgende model:

1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Skulle der opstå nogle uhensigtsmæssigheder ved denne løsning, vil det være muligt for DBU Jyllands turneringsgruppe at vurdere på dette.

Omfanget af problemstillingen

I alt ca. 50 ungdomshold fra de syv berørte nordjyske kommuner er grundet situationen forhindret i at spille turneringen færdig, hvilket betyder annullering af ca. 85 kampe.

Mængden af annullerede kampe varierer fra række til række. På drengesiden er næsten alle kampe i Liga 3 og lavere rækker afviklet. Det samme gælder for Liga 2 i U19 og U17 Drenge. I disse rækker er der kun nogle enkelte udsatte kampe, som mangler at blive afviklet.

På pigesiden er næsten alle kampe i Liga 2 og lavere rækker afviklet. Her er nogle enkelte udsatte, som mangler at blive afviklet.

For de øverste rækkers vedkommende mangler der fortsat at blive afviklet kampe. Det er dog lidt forskelligt, hvor mange kampe klubberne mangler at spille.