Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling bliver omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra onsdag morgen.

Det sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DBU Jylland kalder dem tilbage.

Det drejer sig om ca. 90 procent af de omkring 60 heltids- og deltidsmedarbejdere, der er ansat i DBU Jylland og DBU Hotel & Konference i Tilst, bl.a. klubrådgivere, turneringsmedarbejdere, kommunekonsulenter, uddannelseskoordinatorer, projektledere og mellemledere.

Herefter vil der løbende blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering af udviklingen.

- Vi er som organisation primært finansieret af de jyske fodboldklubber via de forskellige aktiviteter, som vi udbyder: turneringer, stævner, kurser og så videre, herunder DBU-tilskud til breddefodbolden, og da fodbolden og foreningslivet nu helt generelt er lukket ned og sat på pause, står det klart, at vores opgaver er forsvundet, og at vi kommer til at miste mange indtægter. Derfor er det påkrævet at vise ansvarlighed og rettidig omhu, både af hensyn til vores fremtid, til vores medlemsklubber og af hensyn til vores ansatte i denne svære tid. Vi skal nu gøre alt hvad vi kan for at sikre, at vi i fællesskab kommer bedst muligt igennem krisen, siger administrerende direktør i DBU Jylland, Ove Lyhne, der indgår i den lille gruppe af medarbejdere, der i den kommende tid skal sikre en minimumsdrift af organisationen.

- Indtil nu har vores medarbejdere arbejdet hjemmefra, og vi har på forskellig vis iværksat tiltag for at servicere og understøtte vores medlemsklubber i denne helt særlige situation. Men som tingene har udviklet sig, er det eneste rigtige for os at tage imod kompensationsordningen, som gør os i stand til at tage vare på vores organisation, den jyske breddefodbolds fremtid og vores medarbejderes tryghed. Takket være lønkompensationsaftalen kan vi nu sende vores personale hjem med fuld løn og med en vished om, at de kan vende tilbage, når krisen er forbi. Så den mulighed er vi meget glade og taknemmelige for, siger Ove Lyhne.

Efter hjemsendelsen vil DBU Jyllands ledelse igangsætte arbejdet med at undersøge andre kompensationsmuligheder både for DBU Jylland, men også for klubrelaterede forhold, for at afbøde corona-krisens konsekvenser.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland fra onsdag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.