På DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2020 vedtog de jyske fodboldklubber en række ændringer af turneringsreglementet. Desuden har DBU Breddes bestyrelse i maj godkendt forskellige tilpasninger af Fællesreglementet.

De nye regler er trådt i kraft i DBU Jyllands turneringer pr. 1. juli, og du kan få overblikket her:

Ny struktur i kvinderækkerne
Med igangsættelsen af efterårssæsonen indføres en ny struktur i DBU Jyllands kvinderækker. Den nye struktur ser således ud:
Kvindeserien: 2 puljer à 8 hold (ingen ændring).
5 nedrykkere. De to nederste i hver pulje, og en 6’er.
Den sidste nedrykker findes efter en playoffkamp mellem de to 6’ere.
(Da vinderen af Fynsserien også rykker op, vil der være 5 nedrykkere fra Kvindeserien)
Jyllandsserien: Udvides med en ekstra pulje.
Ny Jyllandsserie: 4 puljer à 8 hold - 2 ned / 1 op
Ny Serie 1: 8 puljer à 6 hold - 2 ned / 1 op (pt. er der 6 puljer à 6 hold)
Ny Serie 2: Op til 16 puljer à minimum 5 hold – 16 oprykkere (ved færre end 16 puljer rykker de(n) bedste 2’ere op).

Færre hold i U19 Drenge Liga 1
Antallet af hold i U19 Drenge Liga 1 reduceres fra 24 til 16. Det betyder færre hold på øverste DBU Jylland-niveau i U19 Drenge – og dermed skærpet kvalitet, men også flere, bedre hold på næstøverste DBU Jylland-niveau.

(Nedenstående trådte faktisk i kraft allerede fra forårets turnering, men da der ikke har været gennemført turneringer, genopfrisker vi ændringerne:)

Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2
I U19 Drenge Kvalifikation, U19 Liga 2, Liga 3 og Liga 4 kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe. Fleksibilitetsreglen gælder også for disse 1. års seniorer efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.
Ændringen betyder, at alle hold i U19 Drenge Liga 2 spiller efter de samme regler og må anvende 1. års seniorer. Dermed er det fremadrettet ikke holdets placering i efterårets turnering, der er afgørende for, om et Liga 2-hold i forårets turnering må anvende 1. års seniorer.

Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe
For halvårsspillere og 1. års seniorer gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.
Det betyder, at de skærpede krav, om at spilleren fysisk skal have spillet det krævede antal kampe, fremadrettet også gælder ved nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de to sidste kampe.
Dermed harmoniseres de skærpede krav for nedrykning af for gamle spillere, så de samme regler gælder uanset, om der er tale om anvendelse af fleksibilitetsreglen eller ej.

Udvidelse af fleksibilitetsreglen
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.
Det betyder, at halvårsspillere har mulighed for at spille fleksibelt mellem to hold, også selvom klubben ikke har et hold i spillerens årgang.

Ændringer til Fællesreglementet pr. 1. juli 2020:

Tilbageholdelse af spillercertifikat
Ved klubskifte skal den afgivende moderklub elektronisk udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub. Dog kan spillercertifikatet lovligt tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det nye er, at det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at den afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.

Underlag på kunstgræsbaner
Der er ændret i formuleringerne omkring kunstgræsbaner. Følgende formulering er tilføjet: ”Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige rene overflader på en bane, f.eks. kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i f.eks. målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane – hvis der ikke er synlig eller mærkbar overgang mellem de to overflader”.

Farve på hovedbeklædning, cykelshorts, undertrøjer m.v.
Det er besluttet, at fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, ikke håndhæves.

Krav om træner på holdkort
Lokalunionen beslutter i hvilke turneringsrækker, hvor der skal udfyldes holdkort samt reglerne for hvilke personer, der skal fremgå af holdkortet. Som noget nyt skal der som minimum udover samtlige spillere også fremgå navnet på en official (træner).

Forsøgsordning med tildækning af øreringe m.v.
Det er ikke tilladt spillere at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for ham/hende selv eller andre. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1. juli 2020, at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1. april 2022.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til reglerne, kan du til og med den 8. juli kontakte DBU Jylland Turneringer på info@dbujylland.dk eller telefon 8939 9999 i tidsrummet 10.00 til 12.00, og igen fra og med mandag den 3. august, hvor vi genindfører normale telefontider – 9.00 til 16.00.