72 stemmer for en solidarisk uddannelsespulje, 80 stemmer imod.

Forslaget fra DBU Jyllands bestyrelse om en solidarisk uddannelsespulje for bl.a. at fremme flere uddannede børnetrænere og dommere faldt med et snævert flertal efter en grundig debat blandt de jyske delegerede ved DBU Jyllands delegeretmøde lørdag den 11. januar i MCH Herning Kongrescenter.

Solidarisk uddannelsespulje vejet og fundet for let
- Vi vil gerne se flere flere uddannede børnetrænere og dommere med gratis adgang til kurser mod en solidarisk klubbetaling, lød et af argumenterne fra Peter Tornbo, fra DBU Jyllands bestyrelse.

Han foreslog oveni pakken at levere øvelser og inspiration direkte til børne- og ungdomstrænere på ugebasis, ligesom han tilbød nemmere tilgængelighed til DBU IT-klubpakken. Men han understregede, at puljen naturligvis var helt afhængig af klubbernes opbakning.

Den opbakning fik han ikke fra Holger Jørgensen fra sydjyske Høje Kolstrup B81, der både satte spørgsmålstegn med de økonomiske kalkuler og antallet af tilgængelige instruktører. Også Tommy Lauritzen fra Fynslund B havde sine betænkeligheder ved, at kommunerne ville acceptere afregningsmodellerne i forhold til kommunalt tilskud.

- Jeg vil godt have mere fakta på, om det er økonomien, der holder klubberne fra at sende trænere og dommere på kursus. Hvis det skal give noget, skal puljen dække alle træneruddannelser, ikke kun C, lød det fra Gauerslund IF's Frank Buchmann.

Bo Mortensen fra Hammerum IF fandt forslagsinitiativet sympatisk, mens Benny Ebsen fra Føvling/Stenderup IF også anerkendte de gode intentioner, men ikke ønskede flere faste udgifter i et presset klubregnskab.

Trods afsluttende opbakning fra DBU Jyllands børneudvalgsformand, Johnny Krogh Hansen, måtte DBU Jyllands bestyrelse se en meget tæt afstemning munde ud i et flertal imod forslaget, som dermed blev forkastet.

Ny kvindestruktur skal sikre spænding i Serie 2
FC Skanderborg og FFD Kralupy havde argumenterne i orden og overbeviste de fremmødte jyske klubfolk om at stemme et forslag om en ny kvindestruktur igennem.

- Det skal ikke være ligegyldigt, om man vinder eller taber i kvindernes Serie 2, forklarede Bo Eskildsen fra FFD Kralupy blandt andet.

Med vedtagelsen ser den nye kvindestruktur således ud fra efterårsturneringens begyndelse (træder i kraft i forbindelse med op- og nedrykning efter forårsturneringens afslutning):

  • Kvindeserien: 2 puljer à 8 hold (ingen ændring).
    5 nedrykkere. De to nederste i hver pulje, og en 6’er. Den sidste nedrykker findes efter en playoffkamp mellem de to 6’ere. (Da vinderen af Fynsserien også rykker op, har vi brug for 5 nedrykkere fra KS)
  • Jyllandsserien: Udvides med en ekstra pulje.
    Ny Jyllandsserie: 4 puljer à 8 hold - 2 ned / 1 op
  • Ny Serie 1: 8 puljer à 6 hold - 2 ned / 1 op (pt. er der 6 puljer à 6 hold)
  • Ny Serie 2: Op til 16 puljer à minimum 5 hold – 16 oprykkere (ved færre end 16 puljer rykker de(n) bedste 2’ere op).

Ja tak til fusion med Fyn
Det omfattende DBU Bredde-forslag om en fusion med DBU Fyn blev stemt ensstemmigt igennem med virkning fra 1. januar 2021.

Dermed bliver samarbejde med DBU Fyn endnu tættere end hidtil, men fortsat med fokus på det nære lokale fodboldarbejde. Dog afventer fusionen afstemninger i de øvrige lokalunioner, før et DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst er en realitet.

Bekymring for dommerressourcer stemte forslag ned
Afskaffelse af fast spilletidspunkt i sidste spillerunde for senior blev ikke stemt igennem denne gang. Verner Nielsen fra Nørresundby fB, der stod bag forslaget, mente at tiden var løbet fra de faste spilletider og ønskede mere valgfrihed.

Jens Christian Hansen fra DBU Jyllands Seniorudvalg udtrykte sympati for ønsket om mere valgfrihed, men påpegede ulemperne ved, at dommerressourcerne er knappe i forhold til et forventet meget større antal lørdagskampe.

- Det bliver svært at få dommere, hvis spilletidspunktet bliver valgfrit i sidste spillerunde, lød det skarpt fra C.C. Grejsen fra Bramming B, som også fik opbakning til synspunktet fra Hans Iver Lindorff fra Kolding B.

De jyske klubledere lyttede til argumenterne og stemte ikke forslaget igennem.

Læs mere
Se alle forslagenes skæbne her
Se forslagstekstens fulde ordlyd her