Du kan nu finde DBU Jyllands økonomiberetning vedr. årsregnskabet 2019/20 og budgettet 2020/2021 her på hjemmesiden.

I orienteringen understreger DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, bl.a., at den økonomiske politik i 2020 i helt ekstraordinært omfang har været fokuseret på at sikre organisationens reelle overlevelse samt skabe et fundament for, hvordan DBU Jylland bedst muligt kommer ud på den anden side af corona-krisen.

En krise som bl.a. betyder, at DBU Jylland i regnskabsåret 2019-2020 må realisere et et underskud på 2.689.865 kr. efter henlæggelser, renter og afskrivninger i stedet for et budgetteret positivt resultat på 68.000 kr.

Af samme grund vil budgettet for 2020/2021 være stærkt påvirket af corona-situationen.

For at sikre den fremtidige likviditet er DBU Jylland således nødsaget til at genetablere sin egenkapital over en periode på to år. Det betyder bl.a., at der allerede er igangsat en række yderligere besparelser i DBU Jyllands organisation, bl.a. i administrationen, hvor det har været nødvendigt at afskedige personale. Der gennemføres desuden besparelser på mødevirksomhed m.v. 

De jyske fodboldklubber vil også blive bedt om at bidrage til genetableringen via et særligt corona-tilskud.

Hele økonomiberetningen kan læses her i sin fulde udstrækning (PDF-dokument).

DBU Jylland vil også vanen tro fremlægge og gennemgå regnskab og budget for de jyske fodboldklubber på delegeretmødet i januar.

Her kan man finde årsregnskabet 2019-2020 og budgettet for 2020-2021.

Læs også:
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2021