Corona-situationen kræver stadig, at vi alle holder hovedet koldt og nøje balancerer, hvad der er muligt og ikke muligt at foretage sig inden for de rammer, myndighederne udstikker.

På den balancebom er de indendørs jyske mesterskabsstævner røget ud i mørket. Myndighederne besluttede tidligere på ugen at forlænge de gældende nationale restriktioner om bl.a. forsamlingsforbud og forbud mod overnatningsstævner, hvilket har foranlediget DBU Jyllands vinterudvalg til at aflyse de indendørs JM-stævner (indefodbold og futsal) i starten af 2021.

DBU Jylland følger myndighedernes anbefalinger
Det har naturligvis været en vanskelig beslutning at træffe, idet de jyske mesterskaber er det, mange indendørs hold stræber efter som det store mål for vintersæsonen. Men DBU Jylland følger konsekvent myndighedernes anbefalinger, således også her.

- Det har også været vanskeligt at fastlægge en brugbar og sportsligt korrekt kvalifikationsmodel ud fra den corona-udvikling, turneringerne indtil nu har gennemgået med aflysninger og afbud, forklarer Hans Sørensen fra DBU Jyllands vinterudvalg.

Udvalget har fundet det vigtigt at træffe en klar beslutning, således at klubber og haller kan få besked i ordentlig tid.

Enkelte forbehold er stadig ikke fuldt afklaret
Regionernes finaler er fortsat i spil, da de ikke afvikles på samme måde som de jyske mesterskabsstævner, men det er klart, at det overvejes nøje, om afviklingsform, tidspunkt og kvalifikationsmodel kan lade sig gøre inden for retningslinjerne for corona-situationen.

Ligeledes er det endnu ikke klart, om DBU holder fast i afvikling af nationale mesterskaber for futsal, hvorfor DBU Jylland så kan komme ud i en alternative kvalifikationsmodel for de jyske hold.

Disse forhold vender vi naturligvis tilbage med information om, så snart vi ved mere.