På delegeretmødet i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 9. januar 2021 skal de jyske fodboldklubber bl.a. vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse.

Posterne som næstformand, økonomiansvarlig og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg.

DBU Jylland indstiller følgende kandidater:

Næstformand:
Ole Ladefoged, Varde (villig til genvalg)

Økonomiansvarlig:
Hans Mogensen, Kristrup (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem:
Peter Tornbo, Lemvig (villig til genvalg)

De jyske klubber kan naturligvis opstille andre kandidater.

Bestyrelsens øvrige medlemmer


Formand, Bent Clausen og bestyrelsesmedlem Lars Olesen er ikke på valg i 2021, idet de blev valgt for en to-årig periode i 2020, mens bestyrelsens sidste fire medlemmer, regionsformændene, bliver valgt på de regionale årsmøder i november.

Det drejer sig om: Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1), Johnny Krogh Hansen (Region 2), Claus Warming (Region 3) og Jens Christian Hansen (Region 4).

Kandidater til Appeludvalget

DBU Jylland indstiller følgende tre personer:

• Tommy Olesen, Aalborg (villig til genvalg)
• Eigil Pedersen, Herning (villig til genvalg)
• Lars W. Knudsen, Randers (villig til genvalg)

Kandidater til Disciplinærudvalget

DBU Jylland indstiller følgende tre personer:

• Kristian Nørgaard Thomsen, Frederikshavn (villig til genvalg)
• Christian Fynsk, Aalborg (villig til genvalg)
• Jørgen Trankjær, Vildbjerg (villig til valg)

De jyske klubber kan naturligvis opstille andre kandidater.

DBU Jyllands medlemmer af DBU's og DBU Breddes repræsentantskab

De fire regionsbestyrelser og DBU Jyllands regionale årsmøder har i november og december valgt DBU Jyllands medlemmer af dansk fodbolds øverste lovgivende organ, DBU's repræsentantskab, til perioden 2021.

De valgte personer i regionerne udgør sammen med medlemmerne af DBU Jyllands bestyrelse samt en enkelt person udpeget af DBU Jyllands bestyrelse de i alt 33 repræsentanter, som DBU Jylland p.t. råder over (afhængig af de forskellige lokalunioners medlemstal).

Bent Clausen er som næstformand i DBU født direkte ind i repræsentantskabet.

DBU's Repræsentantskab samles næste gang i slutningen af februar 2021 i Odense.

De jyske repræsentanter er:

Anne Andersen
Birgitte Hamborg Faarbæk
Brian Christiansen
Claus Behrndt
Claus Fallingborg
Claus Warming
Hans Mogensen
Henrik Flensborg Hansen
Henrik Sloth
Jens Christian Hansen
Jakob Oelenshlæger Poulsen 
John Møller Pedersen
Johnny Krogh Hansen
Jørgen Rasmussen
Jørgen Staun
Karsten Elkjær
Kenneth Nielsen
Kim Glad Andersen
Kristian Nørgaard Thomsen
Lars Olesen
Lene Bengtsson
Lise-Lotte Klinge
Michael Koch
Mogens Hansen
Morten Møller Pedersen
Morten Rask Thomsen
Ole Ladefoged
Pernille Kristensen
Peter Tornbo
Poul A. Overgaard
Rasmus Johansen
Søren Juul Jensen
Søren Larsen

Læs også:
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2021