Skulle den vanskelige situation opstå, hvor en person med en plettet børneattest ønsker at blive ansat eller være frivillig, skal man som fodboldklub kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, som sikrer en ensartet og fair behandling.

Alle fodboldklubber er forpligtet til at indhente børneattester på samtlige ansatte og frivillige, som har kontakt med børn og unge under 15 år. Og DIF, DGI og Firmaidrætten har netop oprettet det fælles nævn for, i de heldigvis sjældne tilfælde, at hjælpe klubber og foreninger med at håndtere, at en ansøger er tidligere dømt for en seksualkrænkelse.

Udelukkelsesnævnet kan nemlig tillade en person med en plettet børneattest at blive en del af foreningslivet. Typisk vil denne med klubbens opbakning skulle indsende en begrundet ansøgning og relevante bilag (domsudskrift og børneattest) til nævnet, som herefter foretager den vanskelige vurdering. Det betyder altså, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del af breddefodbolden skal have Udelukkelsesnævnets tilladelse før en eventuel ansættelse.

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser kan kontaktes via juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk.

Læs også mere på DIF's hjemmeside