MENU

MIN MENING: Fair Play på Facebook

Det kræver lidt planlægning i fodboldklubben, men en intern forventningsafstemning om god adfærd på de sociale medier blandt spillere og trænere kan være givet godt ud, skriver DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i dette indlæg.

MIN MENING:  Fair Play på Facebook
AF: Bent Clausen, formand, DBU Jylland//

 

MIN MENING:

Fodbolden udvikler sig på sin helt egen måde.

Men omgivelserne omkring os, f.eks. de nye digitale muligheder, bringer i høj grad også nye udfordringer ind i klubbernes hverdag. Uanset om vi vil det eller ej.

For nogle år siden blev der f.eks. stor fokus på resultater og stillinger i børnefodbolden, fordi det pludselig gik op for mange mennesker, at informationerne lå frit tilgængelige på internettet.

De sociale medier er et andet eksempel. På den ene side et fantastisk værktøj til at skabe liv, fællesskab og sammenhold i en klub, men samtidig også en platform der kan misbruges til personlig chikane og dermed påvirke klubmiljøet i negativ retning.

Desværre har vi i et par tilfælde netop set skyggesiden af kombinationen mellem sociale medier og breddefodbold. Og det er noget, som vi er nødt til at forholde os til.

Som fodboldmand kan jeg godt forstå frustrationerne over at tabe en tæt kamp eller at føle sig bortdømt i en bestemt situation, hvor en kendelse går ens hold imod. Der kan også ske dommerfejl. Sådan er fodbold. Vi er mennesker af kød og blod. Spillere og trænere fejler også.

I langt de fleste tilfælde bliver gemytterne dæmpet til ro. Hvis ikke – og det kan jo ske på fodboldbanen i kampens hede, når bølgerne går højt og adrenalinen pumper – ja, så må man jo straffes med et gult eller et rødt kort. Og når kampen er slut, hilser vi pænt på hinanden og skilles i god ro og orden.

Men sådan går det desværre ikke altid. Nogle enkelte personer har desværre fundet anledning til at tage vreden og frustrationerne med sig hjem og forvandlet dem til grelle, personlige ytringer på Facebook – f.eks. rettet mod en fodbolddommer i en seriekamp. Senest fra en træner fra Vorup FB.

Det stiller jeg mig helt og aldeles uforstående overfor.

Nu er det vores Disciplinærudvalg, der som uafhængig dømmende instans behandler og sanktionerer i disse sager. Ikke os som bestyrelse. Og jeg er meget tilfreds med, at man tager en dialog med pågældende klub og finder en løsning. Men hvis der er behov for yderligere lovgivning eller regelændringer for at sanktionere de personer, som står bag sådanne ytringer, er jeg meget villig til at kigge på dette.

Fodbold er følelser, men der er så afgjort også grænser for, hvad man kan tillade sig. Og personangreb på en dommer på Facebook må aldrig blive omkostningsfrit i vores regi.

I breddefodbolden er vi som udgangspunkt alle frivillige: spillere, trænere, ledere og dommere. Vi bruger vores tid på det, fordi vi elsker fodbolden. Men samtidig er vi efter min opfattelse bundet af et fælles etisk kodeks. Et kodeks som bl.a. bygger på en helt grundlæggende respekt for hinanden. Uanset om vi kender hinanden. Uanset om vi har vundet eller tabt. Og uanset om vi nødvendigvis er enige om alt.

Denne respekt er afgørende for, at breddefodbolden kan fungere. For selv om vi som spillere, trænere, ledere og dommere nogle gange har forskellige mål, er vi også afhængige af, at vi kan samarbejde og få tingene til at fungere i fællesskab.

At hænge personer ud på de sociale medier er klart en overskridelse af dette kodeks.

Derfor vil jeg opfordre alle jyske fodboldklubber til at imødegå udfordringerne med adfærden på de sociale medier ved at afstemme forventninger med trænere og spillere, inden det pludselig bliver til en ubehagelig sag.

Jeg synes absolut også, at det er i orden, at vi kan have forventninger til hinanden. Foreningslivet bygger på sunde værdier om fællesskab og rummelighed. Derfor bør der heller ikke være plads til hadefulde ytringer om andre frivillige.

Respekt og fair play er ikke kun gældende på fodboldbanen. Det er begreber, der også gælder i den digitale verden, og vores Fair Play-udvalg har i 2019 udviklet otte gode råd til, hvordan en klub kan forholde sig til medlemmernes adfærd på f.eks. Facebook. De lyder således:

  • Vær tydelig om klubbens værdier – det gælder også på nettet.
  • Vis respekt for den enkeltes privatliv.
  • Vær klar når skaden er sket – hvem har ansvaret?
  • Tænk før du taster – internettet glemmer aldrig.
  • Overvej hvad klubbens/gruppens formål på Facebook er – og hvem der skal være med.
  • Luk omgående ned for haters og mobning.
  • Fairplay gælder også på de sociale medier, så hold den gode tone.
  • Tag ansvar for jeres digitale fællesskab

Man kan læse mere om vores Fair play-aktiviteter her.

Husk: respekt og fair play gælder både på og udenfor banen.

 

Log ind