I forbindelse med at DBU afholder en fælles spillerudviklingskonference lørdag den 25. januar 2020 søger vi repræsentanter fra breddeklubber til deltagelse.

Spillerudviklingskonferencen har fokus på at skabe et rum for meninger, viden og inspiration – alt sammen for at vi Danmark kan blive endnu dygtigere til at udvikle fodboldspillere - ikke kun i breddefodbolden, ikke kun i elitefodbolden, men også i en større fælles forståelse for de snitflader, der ligger midt i mellem.

Vi søger klubpersoner, der i sin dagligdag har overskud til at gøre sig tanker om børns udvikling og forskellige behov, så vedkommende på dagen kan bidrage til fremtidens spillerudvikling.

Vi vil gerne sikre, at der bliver en bred geografisk spredning og at forskelligartede klubber bliver repræsenteret. Derfor vil deltagere til konferencen blive fundet gennem en ansøgningsprocedure.

Det er et krav, at du har et solidt kendskab og erfaring i pige- og/eller drengefodbold et sted i aldersgruppen U5 – U14.

Du sender din ansøgning om deltagelse ved at skrive en mail til Karina Kallehauge på kaka@dbujylland.dk og anføre, hvorfor vi netop skal vælge dig og din klub til deltagelse på konferencen. Du bedes anføre, om du repræsenterer enten piger eller drenge evt. begge. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du også kontakte Karina på 2928 1570.

Bemærk ny frist for ansøgning
Deadline for din ansøgning er fredag den 8.11.2019. Når ansøgningerne er blevet læst igennem, vil du efterfølgende modtage en mail - uanset om du er blevet udvalgt eller ej.

Praktisk info

  • Tidspunkt: Lørdag d. 25. januar 2020, kl. 10-18.30 (morgenmad fra kl. 9.00)
  • Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
  • Program: Endeligt program udsendes primo januar
  • Parkering: Gratis parkering mod elektronisk registrering i lobby
  • Frokost: Hotellets restaurant fra kl. 12.30-13.30
  • Middag: Efter konferencen kl. 18.30 vil der være sandwich-to-go