Over 200 fodboldledere fra 60 øst- og midtjyske fodboldklubber var onsdag aften samlet til årsmøde i DBU Jylland Region 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Da de havde arbejdet sig igennem den traditionelle Wienerschnitzel, kunne de sætte sig til rette og overvære en oplagt Claus Warming aflægge sin formandsberetning. Heri berørte han bl.a. fodboldens store sundhedsmæssige og sociale værdi og samarbejdet mellem DBU Jylland og klubberne.

Ligesom på de øvrige regionale årsmøder var det også i Brædstrup pakken med turneringsforslag, der for alvor fik klubfolkene op af stolene.

Blandt andet forslaget om en ny struktur i kvinderækkerne, der blev motiveret af Kasper Dysager fra FFD Kralupy. Et forslag som bl.a. indebærer, at Jyllandsserien udvides med en ekstra pulje på otte hold, ligesom den ekstra ombrydning vil udgå.

Anne Andersen fra Region 3’s bestyrelse advarede imod forslaget:

- Vi tror ikke, at der tilstrækkeligt mange hold med niveau til at udvide Jyllandsserien. Derfor tror vi ikke, at forslaget vil bringe det ønskede resultat med sig, sagde hun og blev bakket op af Lene Bengtsson fra Silkeborg IT Q:

- Jeg tror desværre ikke, at forslaget kommer til at rette op på den udfordring, at Serie 2-holdene ikke har noget at spille for, påpegede hun.

En vejledende afstemning viste, at et flertal af de stemmeberettigede var imod forslaget.

Lovligt ulovligt?
Støvring IF’s forslag om en afskaffelse af midtvejsombrydningerne gav anledning til enkelte bemærkninger, og den efterfølgende vejledende afstemning viste, at de fremmødte klubber stort set var delt i spørgsmålet.

Til gengæld var der masser af debat om forslagene om at gøre det lovligt at bruge ulovlige spillere i de særlige tilfælde, hvor kampene ellers ikke kan afvikles.

Ikke mindst DBU Jyllands forslag om at gøre det muligt at gennemføre kampe med ikke-spilleberettigede spillere i Serie 2 Kvinder, Serie 2.2. Kvinder samt serie 5 og 6 (med den konsekvens at man taber 0-3, men uden bøde) affødte en lang række, kritiske kommentarer.

Flere klubledere anførte, at der i givet fald burde være et loft på antal ulovlige spillere, ligesom andre undrede sig over, hvorfor DBU Jylland kunne støtte tankerne i seniorfodbolden, men var imod på ungdomsiniveau. Lene Bengtsson og Lars Olesen fra henholdsvis DBU Jylland Senior og DBU Jylland Ungdom forklarede baggrunden herfor, primært at der var flere redskaber i ungdomsfodbolden til at stille hold (bl.a. brug af yngre spillere).

Dette overbeviste dog ikke flertallet af de fremmødte klubber, der ved den vejledende afstemning markerede, at de var imod modellen.

Ingen opbakning til nyt karantænesystem
Jakob Tougaard, VSK Aarhus, kæmpede en brav, men forgæves kamp for at vinde gehør for klubbens forslag om at indføre et forsimplet karantænesystem i Jyllandsserien, Serie 1, Serie 2 og U19 Liga Herrer. Konkret ønsker klubben, at tre gule kort skal give karantæne i stedet for den nuværende model med 10 minutters udvisning pr. advarsel.

Han anførte i sin argumentation, at ordningen med 10 minutters udvisningen var for kampafgørende og prisen ved et gult kort for høj i forhold til den situation, som advarslen gives for. Eksempelvis at spille i undertal på grund af et gult kort kan koste en oprykning.

Hans Iver Linddorff, Kolding Boldklub, betegnede den tidsbegrænsede udvisning som noget af det bedste, der er indført set med dommernes briller, og han blev bakket op af Søren Juul, Region 3’s bestyrelse og Lars W. Knudsen, Randers Freja.

Den efterfølgende vejledende afstemning viste også, at VSK Aarhus ikke havde vundet gehør for sine synspunkter hos klubberne i Region 3.

Da de regionale årsmøder primært bruges til at klæde klubberne på til den endelige forslagsbehandling på delegeretmødet, bruges der mest tid på at belyse konsekvenser m.v., mens der ikke stemmes om alle forslag, kun udvalgte.