Menuen på DBU Jylland Region 2’s årsmøde tirsdag aften i Aulum Fritidscenter var som altid flæskesteg med sprød svær og risalamande, og det virkede til at behage de i alt 180 fodboldledere, der deltog i arrangementet.

Udover at nyde centerets rundhåndede forplejning kunne de læne sig tilbage og lytte til afgående formand Johanne Berg aflægge sin sidste beretning, hvor hun bl.a. satte fokus på samarbejdet mellem DBU Jylland og klubberne, på børnefodboldens udvikling, på erfaringerne med midtvejsombrydningerne og behovet for tilgang af flere dommere.

Men ellers var det som altid forslagene, der gav anledning til den største respons fra de deltagende klubber, som havde mange forskellige repræsentanter på talerstolen. Faktisk var talelysten så stor, at aftenens årsmøde først sluttede klokken 22.30.

God debat om midtvejsombrydning
Støvring IF’s forslag om at afskaffe midtvejsombrydningen for ungdom og senior gav som ventet anledning til en god debat.

Spøttrup Motion & Sport og Thisted FC opfordrede kraftigt til at stemme for en afskaffelse af ordningen. Klubberne argumenterede bl.a. med, at der i de "bedste fodbold-måneder", maj og september, som en konsekvens af den ekstra ombrydning blev afviklet færrest kampe. Desuden pegede Kim Salomonsen fra sidstnævnte klub på den konkrete udfordring, at der på Thy kun findes en enkelt kunstgræsbane.

- Derfor kan vi ikke afvikle kampe på hverdage, for der ligger alle vores træninger, forklarede han.

Kurt Elkjær fra Borup IF talte til gengæld varmt for at bevare midtvejsombrydningen:

- Signalerne fra vores spillere i Serie 5 og serie 6 er helt klare. Det er en god ordning. Pludselig får man mulighed for at møde nogle hold, som har en chance for at vinde over, i stedet for at tabe alle sine kampe. Det har helt klart givet os en tilgang af flere spillere, påpegede han.

Poul Overgaard fra Region 2’s bestyrelse opfordrede klubberne til at give midtvejsombrydningen en reel chance, inden der blev gennemført ændringer af turneringsafviklingen.

Den vejledende afstemning viste, at der blandt de tilstedeværende klubber var et klart flertal for at bevare midtvejsombrydningen.

I fodboldens ånd eller ej
Ligesom på de foregående regionale årsmøder gav forslaget om en afskaffelse af U16 Drenge-rækken også anledning til masser af debat blandt Region 2’s klubber. Ikke mindst fordi U17 Drenge-årgangen de facto er en udfordring, og fordi det trods ihærdige drøftelser og analyser af rækken ikke er lykkedes at finde de vises sten.

Også DBU Jyllands forslag om at gøre det muligt at gennemføre kampe med ikke-spilleberettigede spillere i Serie 2 Kvinder, Serie 2.2. Kvinder samt serie 5 og 6 (med den konsekvens at man taber 0-3, men uden bøde) affødte en principiel debat.

Tjørring IF udtrykte, at forslaget i bund og grund strider imod fodboldens ånd, mens Holger Schildt Knudsen fra Spøttrup Motion & Sport anbefalede forslaget:

- Det her forslag passer helt ind i den måde, som vi tænker på i vores klub. I bund og grund handler Serie 5 og Serie 6 om fællesskab og have det sjovt. Selvfølgelig spiller man for at vinde, når man er inden for kridtstregerne, men det er ikke det afgørende i disse rækker. Her skal vi bare have flest mulig til at spille fodbold, sagde han.

Den vejledende afstemning viste, at en overvægt af de tilstedeværende klubber ikke ønskede forslaget vedtaget.

Intens debat om U16 Piger-rækken
DBU Jyllands forslag om en afskaffelse af U16 Piger-rækken (undtaget en U16 Lige 1-række på maks. 16 hold) gav nok anledning til aftenens mest intense debat, hvor mange klubber udtrykte nervøsitet over udsigterne til at at miste årgangen.

Jørgen Rasmussen fra Region 2's bestyrelse og DBU Jyllands Ungdomsudvalg forklarede baggrunden for forslaget - herunder intentionerne om at styrke U18-rækken - og oplyste, at de fremførte input ville blive taget med i forhold til en endelige udformning af forslaget til delegeretmødet. 

Da de regionale årsmøder primært bruges til at klæde klubberne på til den endelige forslagsbehandling på delegeretmødet, bruges der mest tid på at belyse konsekvenser m.v., mens der ikke stemmes om alle forslag, kun udvalgte.