MENU

Nye kommune-aftaler skal løfte fodbolden og sundheden

Silkeborg Kommune og Mariagerfjord Kommune har indgået Velfærdsalliancer med DBU og DBU Jylland. Det betyder, at parterne i fællesskab vil sætte fokus på bl.a. velfærd, sundhed og fodbold.

Nye kommune-aftaler skal løfte fodbolden og sundheden
DBU Jyllands formand, Bent Clausen (til venstre), Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (i midten) og DBU's formand, Jesper Møller giver hånd på den nye Velfærdsalliance i Silkeborg (Foto: Mike Winther, DBU Jylland)

AF: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation//

DBU og DBU Jylland har indgået nye Velfærdsalliancer med Silkeborg og Mariagerfjord Kommune.

Aftalerne indebærer, at parterne i fællesskab vil styrke arbejdet med velfærd og sundhed – og få endnu flere til at bevæge sig og blive aktive i kommunernes fodboldklubber.

Silkeborg Kommune

Silkeborg udmærker sig bl.a. ved, at andelen af aktive fodboldspillere er meget højt i forhold til antallet af indbyggere i kommunen. Derfor har planerne om en Velfærdsalliance været meget nærliggende:

Formålet med velfærdsalliancen er bl.a. at skabe flere lokale fodboldoplevelser. Eksempelvis flere landskampe i Silkeborg.

Derudover skal samarbejdet fokusere på at skabe flere sundhedsfremmende tiltag, inklusion af udsatte børn og unge, integration og mere bevægelse i skolerne. 

- Vi glæder os til at få en professionel samarbejdspartner med en viden og erfaring, der kan understøtte alt det, vi allerede har gang i. Og så glæder jeg mig over, at vi får endnu en anledning til at skabe gode outdoor-oplevelser i Danmarks Outdoor Hovedstad, sagde borgmester Steen Vindum ved underskrivelsen.

Alliancen indeholder følgende bredde-initiativer:

- Klubudviklingsforløb på tværs af klubberne (rettet mod specifikke målgrupper), f.eks. at gøre det mere attraktivt at være fodboldformand, eller at tiltrække endnu flere pigespiller

- Styrkelse af fodboldklubberne/foreningslivet i mindre lokalsamfund og/eller specifikke geografiske områder i de større byer, f.eks. uddannelse af trænere med fokus på årgangstræning, eller kamplederkurser

- Fokus på aktiviteter for socialt udsatte borgere, f.eks. med udgangspunkt i aktiviteter i daginstitutions- eller skoleregi

Hvis der er fodboldklubber i Silkeborg Kommune, der ligger inde med nogle spændende ideer til projekter/indsatser, så er man meget velkommen til at kontakte Region 3’s administration eller klubrådgiver i DBU Jylland, Palle Madsen, på tlf. 2068 1967 eller pama@dbujylland.dkMariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord Kommune skal Velfærdsalliancen være med til at styrke velfærden, det lokale fællesskab og vilkårene for såvel aktive som frivillige.

Aftalen – der blev underskrevet af DBU-formand Jesper Møller, borgmester Mogens Jespersen og udvalgsformændene Edin Hajder og Jane Grøn, løber over de næste tre år og indeholder forskellige elite-aktiviteter- og events samt følgende bredde-elementer:

- Fokus på unge ledige (kobling til foreningslivet)
- Motionsfodbold giver nye fællesskaber og gavner folkesundheden.
- Klubudvikling på tværs af kommunen (målrettet)

Borgmester Mogens Jespersen ser store perspektiver i aftalen:

- Vi ved, at fodbolden skaber sociale fællesskaber både på banerne og i klubberne. Derfor kan fodbold være med til at styrke den lokale sammenhængskraft i vores kommune og løfte folkesundheden. Jeg er glad for, at vi nu styrker samarbejdet om de fælles udfordringer, som vi har i vores kommune, siger Mogens Jespersen.

Velfærdsalliancen skal være løftestang for velfærd. Det er for eksempel hensigten, at unge ledige via praktikforløb hos klubberne skal blive en del af klubbens fællesskab og få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Underskriftsceremonien bød på taler og fejring af Rosendalskolens fodboldpiger, som blev hyldet for deres indsats ved DM i skolefodbold, hvor holdet nåede hele vejen til semifinalen.

Hvis der er klubber i Mariagerfjord Kommune, der sidder inde med nogle spændende ideer til projekter/indsatser, så er man meget velkommen til at kontakte Region 1’s administration eller klubrådgiver i DBU Jylland, Klaus Gertsen, på tlf. 2465 9515 eller klgr@dbujylland.dk.

Flere aftaler på vej

Det overordnede formål med en velfærdsalliance er at skabe fodboldindsatser i den pågældende kommune, herunder at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber.

Det er helt afgørende, at fodboldklubberne i kommunen sikres involvering og medejerskab, hvorfor kommunen og DBU Jylland efter aftalens indgåelse går i dialog med de lokale klubber.

Det er målsætningen for DBU Jylland, at der i perioden 2018-2021 skal indgås eller forlænges 10 Velfærdsalliancer og udvikles ca. 35 EDANS-projekter i Jylland

Foreløbig er der indgået fem alliancer – Morsø, Aabenraa, Aarhus, Silkeborg og Mariagerfjord. Herudover er yderligere to forlængelser på vej.

                           

 

Log ind