MENU

Turneringsreglementet er blevet opdateret

Der er vedtaget en række ændringer til DBU Jyllands turneringsreglement. De træder i kraft fra turneringsåret 2019/2020, og du kan blive klogere på dem her.

Turneringsreglementet er blevet opdateret
I forbindelse med overgangen til turneringsåret 2019/2020 er der justeret lidt i turneringsreglementet. Foto: Henrik Bjerregrav

AF: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation//

På DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2019 blev der vedtaget en række opdateringer til turneringsreglementet, som træder i kraft fra turneringsåret 2019/2020. Her kan du få et overblik.

Modstanderafbud tæller som afviklet kamp
DBU Fyn og DBU Jylland har som de eneste lokalunioner fået en særregel i det fælles turneringsreglements paragraf 19.12, som betyder, at en fastlagt, men ikke spillet kamp på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.

Derudover er det i Jylland vedtaget, at en fastlagt, men ikke spillet kamp, også tæller som karantæneafviklende (jf. paragraf 20.10).  

Kvindeserie Vest: Pointoverførsel fra efterår til forår
Der er ændret i turneringsbestemmelser for kvinder, så hold, der kvalificerer sig fra efterårets Kvindeserie Vest til forårets Kvindeserie Vest, tager point med afhængigt af deres placering i efteråret:

 • 1 i puljen tager 3 point med
 • 2 i puljen tager 2 point med
 • 3 i puljen tager 1 point med


U19 Drenge: Indrangering
For at gøre det muligt at anvende flere U19-spillere fleksibelt på seniorhold, er det vedtaget, at U19 Drenge Liga 2 flyttes i forårets indrangering til at være lavere end alle seniorrækker.

Indrangeringen er fremover som følger (paragraf 18.2 i DBU Jyllands turneringsreglement):
DBU’s SuperLiga og divisioner - Danmarksserien - U19 Ligaen - U19 Divisionen - JyllandsSerie 1 - JyllandsSerie 2 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - U17 Ligaen - U17 Divisionen - U19 Liga 1 - Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - U19 Liga 2 - U19 Liga 3 - U19 Liga 4 - U17 Liga 1 - U17 Liga 2 - U17 Liga 3 - U17 Liga 4 - U16 - U15 - U14 - U13.  (Børn indgår ikke i rangeringen.)

Nyt: Jysk/fynsk turneringsreglement
På delegeretmødet stemte de jyske klubber for et jysk/fynsk turneringsreglement gældende for de rækker, DBU Fyn og DBU Jylland samarbejder om:

 • U13 Drenge Liga 1A, Liga 1B og Liga 2
 • U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
 • U15 Drenge Liga 2
 • U16 Drenge Liga 1 og Liga 2

 • U13 Piger Liga 1
 • U14 Piger Liga 1
 • U15 Piger Liga 1
 • U16 Piger Liga 1 og Liga 2


Der er to væsentlige forskelle i forhold til det jyske turneringsreglement:

Paragraf 19.3: Halvårsspillere kan ikke spille fleksibelt i fællesrækker
Hvis halvårsspillere skal anvendes på et hold i en fællesrække, skal de først spilles fri af det ældre hold efter de helt almindelige op- og nedrykningsregler.

Paragraf 20.10: En spiller kan ikke afsone en karantæne ved afbud fra modstanderhold
I de ungdomsrækker, der er omfattet af fælles turnering mellem DBU Fyn og DBU Jylland, kan en spiller ikke afvikle en karantæne ved en ikke-spillet kamp.

Find det jysk/fynske turneringsreglement her.

Afbud til kamp
I tillæg til ovenstående har DBU Jyllands bestyrelse efter indstillinger fra andre lokalunioner og faggrupper sagt ja til en række ændringer.

En af disse omhandler paragraf 30 i turneringsreglementet om afbud til kamp. Det er tilføjet, at reglen ikke gælder i børne- og ungdomsrækker, hvor det ikke nødvendigvis er det lavest rangerede hold, der melder afbud.

Herudover er der vedtaget en række mindre omfattende ændringer i følgende paragraffer: 14, 19.13, 23, 25.4, 28.2 og 33.3.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til turneringsreglementet, kan du fra uge 31 kontakte DBU Jylland Turneringer på mail info@dbujylland.dk eller telefon 8939 9979. Ind til da holder DBU Jylland sommerferielukket.

Log ind