JULEHILSEN FRA FORMANDEN:

 

Et nyt spændende fodboldår venter snart forude.

For DBU’s vedkommende er det naturligvis helt specielt, at Danmark skal være vært for fire kampe under sommerens EURO2020, de tre endda med dansk deltagelse.

Derudover kan DBU Jylland i 2020 fejre 125 års fødselsdag, ligesom vi skal bidrage til fejringen af 100 års jubilæet for Genforeningen med Sønderjylland, og endelig står vi som tidligere informeret om på kanten af en breddefodboldreform, herunder en fusion med DBU Fyn.

Men trods store internationale events og organisatoriske strukturændringer er det nu stadig således, at de vigtigste aktører i dansk fodbold er klubbernes frivillige.

Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til hver enkelt frivillig i de jyske fodboldklubber.

Og jeg mener bogstaveligt talt alle. Fra kampfordeleren, kassereren, bestyrelsesmedlemmet, børnetræneren og holdlederen til dommeren, kridtmanden, materialemanden, kage-bageren, cafeteriabestyreren, formanden og alle de andre.

For I er alle uvurderlige for jysk fodbold.

Fodboldklubbernes betydning

I Jylland findes der rundt regnet 880 fodboldklubber. Her bliver der først og fremmest spillet en masse fodbold. Men det er også her, at folk mødes på kryds og tværs, nye venskaber og fællesskaber bliver skabt, og så er klubberne helt generelt med til at skabe gode, levende og attraktive lokalsamfund.

Det er også i fodboldklubberne, at de mange frivillige er med til at præge og udvikle en masse børn og unge.

De lærer at give plads til hinanden, at tage imod kollektive beskeder, være ihærdige, ikke at bukke under i selvmedlidenhed, tage ansvar, være gode kammerater, møde til tiden osv. Lidt flot sagt er disse trænere med til at styrke demokratiet og opfostre et stort antal gode samfundsborgere, til gavn og glæde for alle os andre.

Men for at dette kan lykkes, skal politikerne først og fremmest sikre, at der rent faktisk er velfungerende foreninger med ressourcestærke frivillige, som helt grundlæggende er i stand til at påtage sig disse opgaver. At der er den nødvendige støtte til dem, der skal støtte.

For det er ikke en selvfølgelighed, at der står frivillige klar til at træne hvert eneste hold og løse de mange opgaver, der findes i en idrætsforening. Det er en udfordring, som de fleste klubber kæmper med hvert eneste år.

Vigtigt at prioritere foreningslivet

Derfor skal rækkefølgen være, at kommunerne som det allerførste tager medansvar for, at der i lokalsamfundene findes et robust og velfungerende foreningsliv med tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter og frivillige, der føler sig anerkendt og respekteret.

Herudfra vil der helt naturligt være grobund og overskud til at skabe værdi for ikke blot medlemmerne, men hele lokalsamfundet. Og ligeledes er det vigtigt, at landspolitikerne prioriterer udlodningsmidlerne til foreningslivet. Fordi, der er brug for at støtte dem, der skal støtte andre. Og fordi foreningslivet er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund.

Fra DBU Jyllands side arbejder vi hårdt for at sikre denne prioritering. 

Vi forsøger konstant at holde fokus på at bruge vores ressourcer og vores energi på de helt grundlæggende forhold, som fylder noget i den enkelte fodboldklubs hverdag: Nemlig frivillighed, rekruttering, fastholdelse, klubudvikling, relationer til myndighederne, faciliteter og så videre.

Alt sammen for at sikre, at det også i fremtiden er sjovt og spændende at være frivillig i en fodboldklub.

Ses vi i Herning?

Med disse ord vil jeg endnu engang sige tak for indsatsen og på forhåbentligt gensyn ved DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2020 i Herning.

Hvis man har lyst til at netværke med andre fodboldledere og blive lidt inspireret, vil jeg opfordre alle til at deltage i DBU Jyllands Nytårskur fredag den 10. januar, hvor vi har inviteret FC Midtjyllands CEO, Claus Steinlein, som oplægsholder.

I forhold til sidste år har vi givet konceptet, ”Fodboldens Dag”, en midlertidig pause. Det betyder, at der ikke i år vil være workshops lørdag formiddag inden selve delegeretmødet. Det skyldes ganske enkelt, at dagsordenen på selve delegeretmødet er så tætpakket med lov- og turneringsforslag, at vi ikke kan gentage det ellers vellykkede program fra sidste år. Men vi satser bestemt på at ”Fodboldens Dag” comeback på et senere tidspunkt.

Med disse ord vil jeg ønske alle jyske frivillige en glædelig jul og et godt fodboldår 2020.

Bent Clausen
December 2019
Formand for DBU Jylland, næstformand i DBU og medlem af bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund