MENU

Vi sætter pris på uddannelse

Gør din klub en særlig indsats med at uddanne og fastholde medlemmer, trænere og frivillige? Så er det måske jer, der skal løbe med årets uddannelsespris. Ansøg om prisen senest 15. november - der er kr. 10.000 på spil.

foto: Sidsel Reitz Krarup

Nordjyske IF Jarl Arden blev hædret med Uddannelsesprisen ved DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2017. Med prisen følger 10.000 kroner. (foto: Sidsel Reitz Krarup)


DBU Jylland kårer hvert år en jysk klub, der gør en særlig indsats for uddannelse af trænere, ledere eller hele klubben.

Uddannelsesprisen er en anerkendelse for målrettet og kontinuerligt arbejde med at omsætte viden til færdigheder og læring.

Synes du, at din klub fortjener at komme i betragtning til at modtage Uddannelsesprisen, så er det nu, du skal sende en indstilling til DBU Jylland.

DBU Jyllands Uddannelsespris

Prisen overrækkes på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2018.

Sammen med hæderen følger en kontant præmie på 10.000 kroner, som er øremærket klubudvikling og -uddannelse.

Det måler vi på                                                         

Ansøgningen vurderes dels ud fra, om klubben lever op til krav om eksempelvis kursusafholdelser, dels ud fra dens begrundelser og beskrivelser af individuelle initiativer.

Ansøgningen bør indeholde svar på følgende:

  • Hvilke uddannelsesforløb og kurser har I afviklet i klubben i 2017?
  • Hvor mange personer har deltaget på kurser/seminarer i DBU-regi?
  • Hvor mange personer har deltaget på øvrige kurser/seminarer, dvs. uden for DBU-regi?
  • Hvor mange konsulenter har I i klubben?
  • Hvor mange førstegangslicenserede kursister har klubben haft i 2017?
  • Hvor mange deltagere har gennemført kurser/seminarer i klubben i de foregående to år?

Vær opmærksom på, at det kun er aktiviteter afholdt i 2017, som kan komme i betragtning.

Klubben bør desuden klargøre, hvordan den arbejder med uddannelse. Som inspiration kan man komme ind på følgende:

Hvordan arbejder I med at omsætte viden til færdigheder?

Hvordan arbejder I med læring i hele eller dele af klubben?

Hvordan arbejder I med kontinuitet i uddannelse?

Ansøgning

DBU Jylland stiller ingen krav til, hvordan I udformer jeres ansøgning. Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser, så I kan lave den som et tekstdokument, en rapport, en video eller noget helt fjerde.

I kan også vælge at udfylde standardformularen her.

Det er en rigtig god idé at indsende billedmateriale, der viser, hvordan jeres klub i praksis arbejder med uddannelse.

Frist

Ansøgningsfristen er den 15. november 2017. Send ansøgningen til René Jensen på mail rjen@dbujylland.dk eller udfyld standardformularen.

Se også

Juniortrænere sikrer IF Jarl Arden Uddannelsespris


  

Log ind