MENU

Forebyggende indsats sættes under lup

Et trygt kampmiljø betyder rigtig meget, når man spiller eller dømmer fodbold. Derfor har DBU Jylland nedsat en arbejdsgruppe, som skal foretage et servicetjek af både den forebyggende indsats overfor klubber og spillere og på de sikkerhedsmæssige forhold omkring dommerens rolle.

foto: fodboldbilleder.dk

Et trygt og sundt kampmiljø spiller en afgørende rolle for gode fodboldoplevelser.

Derfor er det vigtigt for DBU Jylland at holde fokus på, hvad der kan gøres af forebyggende indsatser på netop dette område.

Og den opgave er lagt i hænderne på en netop nedsat arbejdsgruppe, som i de kommende måneder skal foretage et serviceeftersyn af DBU Jyllands forebyggende arbejde.

Et fælles ansvar

Manden i spidsen for arbejdet hedder Kristian Nørgaard Thomsen, formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg:

- Vi har alle et ansvar for, at kampene i vores turneringer bliver gennemført i en tryg og positiv atmosfære. Både som trænere, ledere, forældre, tilskuere og så videre. Men som organisation skal vi også se på, om der er noget, som vi kan gøre anderledes og bedre, forklarer Kristian Nørgaard Thomsen og fortsætter:

- Derfor vil vi nu gennemgå den forebyggende indsats overfor klubber og spillere, men også på de sikkerhedsmæssige forhold omkring dommerens rolle. Hvilke indsatser er der gjort og med hvilke resultater? Gør vi det godt nok? Kan der gøres mere og eventuelt hvad. Det er urtoligt vigtigt for os at værne omkring de gode og trygge rammer, forklarer Kristian Nørgaard Thomsen.

Nye initiativer evalueres

DBU Jylland har igennem mange år arbejdet proaktivt med den forebyggende indsats overfor klubberne, bl.a. i form af fair play- og respektkampagner, løbende dialog, etablering af observatørkorps, etablering af den såkaldte OBS klub-model o.s.v.

Disse indsatser vil være omfattet af serviceeftersynet i form af en evaluering og et forløb, hvor der er mulighed for at se på de nuværende indsatser og eventuelle yderligere indsatser.

Bred repræsentation

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af: Kristian Nørgaard Thomsen, disciplinærudvalget (formand), Benny Nymark, dommerudvalget, Anders Kristensen, Vejle Fodbolddommerklub, Michael Koch, Fair Play udvalget, Finn Jensen, fra observatørkorpset i Aarhus, to klub-repræsentanter samt en administrativ medarbejder fra DBU Jyllands turneringsafdeling.

Arbejdsgruppen skal fremsende sin evaluering og sine anbefalinger til DBU Jyllands bestyrelse senest den 1. februar 2018.

Log ind