MENU

Nøglepersoner netværkede i Tilst

Redskaber til god mødeledelse, inspiration til rollen som taler samt livlige paneldebatter om nogle af fodboldens kerneudfordringer. Det var ingredienserne, da 35 formænd fra DBU Jyllands organisation fredag og lørdag var samlet til netværksseminar i Tilst.


Teddy Petersen (til venstre), Johnny Krogh Hansen (i midten) og Brian Holst Pedersen var blandt de 35 DBU Jylland-nøglepersoner, som i weekenden var samlet til netværksseminar i Tilst. Her ses de i en paneldebat om fodboldklubbernes rolle og opgaver i fremtidens samfund. (Foto: Mads Devantier Larsen)


De frivillige kræfter er - ligesom i en fodboldklub - en afgørende ressource i DBU Jyllands organisation.

Ikke mindst formændene for de mange forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Derfor var denne gruppe af særlige nøglepersoner fredag og lørdag inviteret til seminar og netværksmøde på DBU Hotel og Konference i Tilst.

I alt 35 formænd havde taget imod buddet, og de kom igennem et tætpakket og indholdsrigt program, der fredag bød på en paneldebat omkring tre forskellige temaer:

- Hvordan rekrutterer vi flere kvindelige ledere?
- Hvordan rekrutterer vi flere nye dommer-aspiranter?
- Og hvilken rolle skal fodboldklubberne indtage i fremtidens samfund?

Vigtige udfordringer

Det resulterede i en spændende aften med mange skarpe og interessante indlæg – energisk styret af journalist og fodboldmand, Hans Krabbe.

Debatten handlede bl.a. omkring rekruttering af flere kvindelige ledere i fodboldverdenen.

I DBU Jyllands eget ambassadør-korps er blot 13 procent af de frivillige kvinder. Der er gennem flere år blevet arbejdet målrettet på at skabe en mere lige balance rent kønsmæssigt. Det har skabt en positiv udvikling, om end slet ikke tilfredsstillende. Således varetages blot otte procent af formandsposterne af en kvinde.

Rekruttering af kvinder

- Jeg tror først og fremmest, at de få kvinder i fodboldens organisationer bunder i noget historisk og i noget strukturelt. Vi kan jo se, at der er massevis af kvinder involveret i fodboldklubbernes frivillige arbejde. Vi er blot nødt til at tænke anderledes, når vi skal rekruttere dem til organisationerne. For jeg er overbevist om, at vi er nødt til at rekruttere anderledes, når det handler om kvinder, sagde Lene Bengtsson, formand for DBU Jyllands seniorudvalg.

Hun blev suppleret af Johanne Berg, der bl.a. er formand for Region 2 og DBU Jyllands Børneudvalg:

- Når det handler om rekruttering af kvinder, handler det meget om at være meget præcis og konkret i forventningsafstemningen. Vi vil gerne vide præcist, hvad vi går ind til, mens mænd i højere grad tænker: ”Det lyder spændende. Det vil jeg gerne”, uden at kende til omfang og de præcise opgaver, anførte Johanne Berg.

Konkrete redskaber

Lørdag bød programmet på forskellige workhops. Bl.a. det visuelle strategispil, ”LEGO Serious Play” samt input til hvordan man som formand tackler udviklingssamtaler, god mødeledelse og den situation, hvor man som repræsentant for DBU Jylland skal sige et par ord – f.eks. i forbindelse med et jubilæum, en reception eller lignende.

- Vi er utrolig stolte af de mange frivillige, som er tilknyttet vores organisation, og specielt formændene spiller en helt central rolle, når det handler om at kunne gøre en forskel og skabe ny udvikling i breddefodbolden. Derfor prioriterer vi disse netværksarrangementer meget højt, og heldigvis har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne på seminarets faglige indhold.

- Det er vigtigt for os, at vi kan give noget relevant og brugbart igen til vores frivillige, fortæller Peter Tornbo, formand for DBU Jyllands HR-gruppe, der er omdrejningspunkt for rekruttering, fastholdelse og udvikling af de frivillige i DBU Jylland.

I alt 250 frivillige er tilknyttet DBU Jyllands organisation – heraf besidder de 65 en formandspost for en bestyrelse, et udvalg eller en arbejdsgruppe.

Tekst og foto: Mads D. Larsen

Log ind