MENU

Forældrene skal hjælpe i Hammel GF

Der er blevet skruet markant op for forventninger til spillernes forældre i Hammel GF. Nu er alle opgaver i klubben sat i system, og det er årgangenes forældre, som har ansvaret for hver deres lille del.

Carsten Damgaard Andersen (tv.) er én af de forældre, som har taget godt imod Forældrehjælp. Til højre er det initiativtager Anders Jørgensen fra Hammel GF. Foto: Martin Hungeberg,


- Tankegangen, at man som forældre selv er en del af klubben, når ens barn er medlem, er vigtig for os, begynder Anders Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem og initiativtager til Forældrehjælp i Hammel GF.

Han er selv far til spillere i klubben og har efterhånden haft adskillige kasketter i Hammel GF. I de senere år har det i flere omgange knebet med tilslutningen, når de mange klubopgaver skal udføres, og det har Anders Jørgensen og den resterende bestyrelse bemærket.

I første omgang definerede Anders Jørgensen samtlige opgaver i fodboldafdelingen med henblik på at lave et årshjul. Opgaverne talte flere end 50, og ideen spirede, at en langt bredere uddelegering af opgaver ville være at foretrække. Særligt, hvis man samtidig inddrog spillernes forældre. Deraf opstod konceptet Forældrehjælp.

- Vi har bestemt dedikerede mennesker i klubben, som gør en masse. Men vi skal have flere med til at løfte, så simpelt er det. Nu ved vi nøjagtig, hvad der skal løses, og hvem der tager sig af det, siger Anders Jørgensen om klubbens nye tiltag.

Simple opgaver til forældrene

- Der er mange relativt simple opgaver i klubben, som det ville være en stor fordel at få hjælp til. Før har vi haft forskellige sportsudvalg, som stod for de enkelte dele, men det kan ikke lade sig gøre længere. Derfor går vi en anden vej, pointerer Anders Jørgensen.

Lørdag i uge 44 stod Forældrehjælp sin første store test, hvor seks årganges forældre gjorde klubbens faciliteter vinterklar. Opgaverne varierede fra oprydning i boldrum til klargøring af baneanlæg og udskiftning af målnet. Én af forældredeltagerne var Carsten Damgaard Andersen.

- Jeg synes faktisk, det var en god oplevelse, og vi var vel færdige med vores del efter en time. Selvom de fleste børnefamilier har en travl hverdag, så burde man kunne overse at tilbyde sin hjælp. Det er for nemt bare at aflevere sine børn og smutte igen, mener forælderen.

De frivillige skal skaffe frivillige

- Vi ser et potentiale i, at mange kan have lyst til at give en hånd med, hvis bare de får buddet, forudser Anders Jørgensen.

- I vores oversigtsskema for Forældrehjælp har vi lagt op til, at opgaverne typisk kræver fem til otte mand. Det bør kunne lade sig gøre at samle. Tidshorisonten for opgaverne er meget lille, og det er kun én gang om året per årgang, at vi beder om hjælp.

Det er trænere og holdledere, der skal samle forældrene, når en opgave i Forældrehjælp skal udføres.

- Vi skal netop have arbejdet ud på flere skuldre, og så er det også mere overkommeligt at være en del af bestyrelsen, være træner eller holdleder, siger initiativtageren.

Læs mere


 Læs hele historien om Hammel GF's nye tiltag i seneste udgave af DBU Jyllands fodboldmagasin, Jysk Fodbold. Magasinet er 100 procent gratis, og du finder det på jyskfodbold.dk

Log ind