MENU

Økonomisk status for jysk fodbold

Økonomiansvarlig i DBU Jylland, Hans Mogensen, kan præsentere et underskud på 154.899 kr. for regnskabsåret 2016/2017 på delegeretmødet i Herning. Her kan du finde den fulde skriftlige økonomiberetning, som vil blive suppleret af en mundtlig orientering på delegeretmødet.

Hans Mogensen 2014


DBU Jylland vil vanen tro fremlægge sit regnskab, når de jyske fodboldklubber samles til delegeretmøde i Herning lørdag den 6. januar 2018.

Og trods et underskud betegnes årets resultat som tilfredsstillende, men der er også områder, som giver anledning til skærpet opmærksomhed – ikke mindst udviklingen i turneringsgebyrerne, som udviser et fald på 270.000 kr. i forhold til sidste år.

Sådan lyder konklusionen fra økonomiansvarlig i DBU Jylland, Hans Mogensen (billedet), i den økonomiske beretning for 2016/2017, som man nu kan finde her på hjemmesiden.

DBU Jyllands årsregnskab for 2016/17 viser et underskud på kr. 154.899 mod et budgetteret overskud på kr. 75.000. Resultatet skal ses i forhold til en samlet omsætning på over 66,5 millioner kr.

I sin beretning berører Hans Mogensen endvidere emner som udviklingen i bødeindtægterne, dommerområdet, det generelle omkostningsniveau samt driften af DBU Hotel og Kursuscenter i Tilst.

Her kan du finde det samlede regnskab for DBU Jylland samt budgettet for 2017-2018.

Læs også:

Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2018Log ind