MENU

Det vil de jyske klubber lave om på

To-årige årgange i stedet for et-årige, indførelse af spilleformen 9:9 i stedet for 11:11 i pigeungdom og forlængelse af efterårssæsonen til den 1. november for børn og ungdom. Sådan lyder nogle af de klubforslag, som skal behandles på de regionale årsmøder i november.


Torsdag den 15. september udløb fristen for fremsendelse af forslag til DBU Jylland, og igen i år har en række medlemsklubber benyttet sig af muligheden for at foreslå ændringer af love, regler og bestemmelser.

- Dronningborg Boldklub foreslår, at spilleformsskiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 skal ske i vinterpausen i stedet for i sommerpausen.

- Vejle FC foreslår, at der indføres 2-årige årgange for børn og ungdom.

- Hirtshals B og Horne KFUM foreslår, at pigeungdom skal spille 9:9 i stedet for 11:11.

- Hirtshals B og Horne KFUM foreslår, at spilleformsskiftet i U13 skal ændres tilbage til at ske i sommerpausen i stedet for i vinterpausen.

- Aabenraa BK foreslår, at der gennemføres en ændring af datoplanen for børn og ungdom, så der i efteråret spilles helt frem til ca. 1. november.

- Ringkøbing IF, Bramming Boldklub, Glejbjerg SF, Hovborg/Lindknud FA, Føvling-Stenderup UI, Outrup Boldklub og Høje Kolstrup B81 foreslår, at 2-årige årgange i ungdom genindføres til U13, U15, U17 og U19 Drenge samt U13, U15 og U18 Piger.

- Støvring IF foreslår en ændring i fleksibilitetsreglen, således at yngre spillere uden hensyntagen til indplaceringen af hold, altid kan rykke op på et ældre hold.

Også forslag fra DBU Jylland

Herudover har DBU Jylland modtaget et enkelt forslag efter tidsfristens udløb. Bestyrelsen skal vurdere, om dette forslag trods overskridelsen kan behandles på årsmøderne.

Klubforslagene vil blive suppleret med forskellige forslag fra DBU Jylland.

Bl.a. kan der meget vel komme oplæg til en en reformering af dispensations-reglerne. En arbejdsgruppe under DBU Jyllands bestyrelse har nemlig det seneste halve år kigget nærmere på fleksibilitetsreglen, indrangeringen af spillere og hele kvartalsspillerbegrebet - herunder antallet af dispensationsspiller.

Debatmøder om dispensationsregler 

For at få det bedst mulige grundlag for at fremsætte eventuelle forslag har DBU Jylland indkaldt til lokale debatmøder i første halvdel af oktober. Det er gratis at deltage, og alle interesserede klubfolk er velkommen. Her kan du finde yderligere informationer - bl.a. om tilmelding.

Netop dispensations-området er noget, der traditionelt optager mange, og debatten er allerede i gang flere steder - bl.a. på Facebook.

På baggrund af møderne vil DBU Jylland vurdere, om der skal fremsættes forslag - og i givet fald med hvilken ordlyd.

I første omgang vil alle de indkomne forslag - både fra klubber og internt fra DBU Jylland - blive behandlet på de regionale årsmøder i november, mens den endelige godkendelse skal finde sted på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 7. januar 2017.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland

Log ind