MENU

Her er forslagene til årsmøderne

Skal årgangene U14 og U16 afskaffes? Skal dispensations-ordningen med kvartalsspillere ændres til en halvårsspiller-model? Det er nogle af de spørgsmål, som de jyske klubber skal forholde sig til på regionernes årsmøder senere på måneden.

Region 4 årsmøde 2015Der er væsentlige og principielle spørgsmål på dagsordenen, når DBU Jyllands fire regioner samler de jyske fodboldklubber til årsmøder senere i denne måned.

I alt 17 forslag til ændringer af DBU Jyllands reglementer og love skal der tages stilling til.

Sammenlignet med 2015 er der kommet lidt flere forslag ind i år, og som altid er masser af forskellige temaer og problemstillinger repræsenteret.

Blandt de mest omfattende forslag er en række klubbers oplæg til at genindføre to-årige aldersinddelinger i ungdomsfodbolden, hvilket bl.a. vil betyde, at U14 og U16 for både piger og drenge udgår.

Forslag om nye dispensations-regler

Hele dispensationsområdet er også på dagsordenen.

En arbejdsgruppe under DBU Jyllands bestyrelse har det seneste halve år kigget nærmere på fleksibilitetsreglen, indrangeringen af spillere og hele kvartalsspillerbegrebet - herunder antallet af dispensationsspiller – og i den forbindelse er der bl.a. blevet gennemført fire høringsmøder i oktober.

På baggrund heraf ligger der nu oplæg fra DBU Jylland til at ændre kvartalsspiller-modellen til en halvårsspiller-ordning. Samtidig lægges der op til at ændre på antallet af ”for gamle spillere” i de forskellige spilleformer, ligesom der åbnes op for, at der kan benyttes ”for gamle spillere” på øverste niveau.

Nye tidspunkter for spilleformsskiftet?


Der er også forskellige forslag om at ændre tidspunktet for skiftet mellem de forskellige spilleformer.

Dronningborg Boldklub foreslår, at spilleformsskiftet fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8 skal ske i vinterpausen i stedet for i sommerpausen.

Og Hirtshals Boldklub og Horne KFUM foreslår, at spilleformsskiftet fra 8:8 til 11:11 i U13 skal ændres tilbage til at ske i sommerpausen (ved overgangen fra U13 til U14) i stedet for i vinterpausen.

De to nordjyske klubber foreslår også, at spilleformen 9:9 indføres i pigeungdom (U14 til U18) i stedet for 11:11.

Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.

Forslagene til årsmøderne
Forslag Indhold
Nr. 1 Valg til Disciplinærudvalget
Nr. 2 Bestyrelsens repræsentation i udvalg
Nr. 3 Spilleformsskifte i vinterpausen fra 3:3 til 5:5 og 5:5 til 8:8
Nr. 4 Tidspunktet for spilleformsskifte U13
Nr. 5 Gøre U13 til en 2-årig årgang (U12+U13)
Nr. 6 Ændre årgangsopdelingen i ungdomsrækkerne
Nr. 7 Fleksibilitetsregel til ældre hold med højere indrangering
Nr. 8 Ændring af holdenes indrangering
Nr. 9 Kvartalsspillere ændres til halvårsspillere
Nr. 10 Udvidelse af antal kvartalsspillere
Nr. 11 Kvartalsspillere på øverste niveau
Nr. 12 Dobbelt medlemsskab uanset niveau
Nr. 13 Indføre spilleformen 9:9 i pigeungdomsrækker
Nr. 14 Ændre banestørrelsen i 9:9
Nr. 15 Nedlæggelse af Pokalturneringen for Herrer
Nr. 16 Forlænge turneringssamarbejdet med DBU Fyn
Nr. 17 Redaktionelle ændringer

Se forslagene i deres fulde ordlyd her

Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde.

Du tilmelder dig her.

Samme sted finder du den foreløbige deltagerliste for hvert af årsmøderne.

Sådan er den demokratiske proces

For at et forslag kan træde i kræft, skal det først fremlægges for de jyske fodboldklubber på DBU Jyllands regionale årsmøder i november.

Det er kun foreninger, som har deltaget på de regionale årsmøder, der har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde den 7. januar 2017, hvor den endelige behandling og eventuelle vedtagelse af forslaget finder sted.

Tidspunkt og sted for årsmøderne

DBU Jylland Region 1
Onsdag den 23. november
Nordjyske Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Onsdag den 16. november
Aulum Fritidscenter
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Mandag den 28. november
Pejsegården, Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Tirsdag den 22. november
Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8, 6760 Ribe
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Læs også:

Regionale årsmøder 2016
Information om dagsorden, stemmeret m.m.


Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU JyllandLog ind