MENU

Region 3: Them GF har rejst sig igen

Efter en downperiode med faldende medlemstal har Them GF igen fundet melodien. Nytænkning og ejerskab er kodeordene. Nu er klubben blevet kåret til Årets Fodboldklub 2016 i Region 3.


Them GF er Årets Fodboldklub 2016 i Region 3. Klubbens næstformand, Johnnie Pedersen(til venstre), får her det synlige bevis af Rasmus Johansen fra DBU Jylland Region 3's bestyrelse. Foto: Bob Gisselmann.


Når en klub med 169 medlemmer på bare ét år mister 59 medlemmer, så er det kritisk. Det var situationen for fodboldklubben Them GF fra 2014 til 2015. Bøtten blev dog allerede året efter vendt, og den lille klub fik en fremgang på 42 medlemmer.

Blandt forklaringerne på opblomstringen er en ny bestyrelse, der arbejder ud fra to kodeord: nytækning og ejerskab.

For sit flotte ”comeback” har Them GF mandag aften i Brædstrup modtaget DBU Jylland Region 3’s Årets Fodboldklub 2016.

Fokus på kerneværdierne

Klubben har i den grad sat fokus på alle kerneværdierne i en fodboldklub; ledelsen, de frivillige og medlemmerne i form af events og de faste tilbud og faciliteter.

- Første step var bestyrelsens deltagelse i DBU Jyllands Frivillighedsseminar, hvor bestyrelsen mødte DBU klubrådgiver Palle Madsen, som blev et væsentligt omdrejningspunkt for den nye start, skriver klubben i sin indstilling til prisen.

Them GF sparrede med en naboklub og fik konkrete redskaber til at komme i gang med genopbygningen af klubben.

- Alle klubbens frivillige opgaver blev gennemarbejdet og beskrevet for at lette rekrutteringen af frivillige, fremgår det yderligere af indstillingen.

Ny vin på gammel flaske

Them GF har været der siden 1896, men et nyt setup har givet fornyet energi og tro på klubbens udvikling.

Her følger en stribe eksempler på Them GF’s nye tiltag:

  • Strategi for at uddanne trænerne
  • Fokus på at hjemmekampe/stævner samles, så det bliver en lille byfest
  • Samarbejde med lokale skole/SFO og børnehave
  • Alle spillere og trænere i klubdragter – sikrer samhørighed og klubfølelse
  • Mindst én fra bestyrelsen er til stede på stadion en gang om ugen
  • Klubben har fået en maskot, Thembo, som er til stede ved alle relevante aktiviteter
Tillykke til Them GF med prisen som Årets Fodboldklub 2016 i DBU Jylland Region 3.

Log ind