MENU

Hæder til to frivillige og en klub

Frivillige ledere fra 73 fodboldklubber har meldt sig klar til DBU Jylland Region 3s årsmøde i Brædstrup på mandag. To af dem vil tage hjem med en pris under armen, og Årets Fodboldklub i regionen vil også blive offentliggjort.

årsmøde r3


Når DBU Jylland Region 3 indkalder til årsmøde i Brædstrup på mandag, vil der være særlig hæder til henholdsvis en lokal klub og to lokale frivillige ledere:

• Sammen med Jyske Bank uddeler DBU Jylland Region 3 igen i år ”Gør en forskel-prisen” til en lokal fodboldleder. Legatet udløser bl.a. et beløb på 4.000 kr. til modtageren. Sidste år gik hæderen til Hans Sørensen Havndal/Udbyneder IF.

• ”Unglederprisen” er en ny pris, som uddeles af Region 3 for første gang i 2016. Anerkendelsen gives til en frivillig klubtræner eller -leder på max. 25 år.

• Årets Fodboldklub i Region 3 vil også blive offentliggjort på mødet. Sidste år gik prisen til Dronningborg Boldklub, og den udvalgte klub vil blive en af i alt ni kandidater til Årets Fodboldklub i Danmark, som offentliggøres på Dansk Fodbold Award i 2017.

Aftenen vil også byde på et indlæg fra Trygve Laub Asserhøj, analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, IDAN under overskriften: ”Et kig i krystalkuglen – hvad venter der de østjyske fodboldklubber?”.

Forslag fra lokale klubber

Traditionen tro skal de fremmødte klubber også drøfte en række forslag til ændringer af DBU Jyllands regler og turneringer.

Således foreslår Vejle FC en ændring i årgangsinddelingen i U13-rækken, så den bliver to-årig og kommer til at omfatte både U12 og U13. Samme klub, altså Vejle FC, er også medstiller til et forslag om at genindføre to-årige aldersinddelinger i hele ungdomsfodbolden, hvilket konkret vil betyde, at rækkerne U14 og U16 for både piger og drenge udgår.

Dronningborg Boldklub foreslår en ændring af tidspunktet for, hvornår børn skifter mellem spilleformerne, altså fra 3:3 til 5:5 og fra 5:5 til 8:8.

Derudover er der også forslag fra DBU Jylland om at reformere brugen af dispensationer. Bl.a. foreslås det at ændre den såkaldte kvartalsspiller-modellen til en halvårsspiller-ordning.Samtidig lægges der op til at ændre på antallet af ”for gamle spillere” i de forskellige spilleformer, ligesom der åbnes op for, at der kan benyttes ”for gamle spillere” på øverste niveau, hvilket ikke er muligt i dag.

Alle 17 forslag kan ses i fuld ordlyd her.


Valg til regionsbestyrelsen

Region 3's klubber skal også vælge tre bestyrelsesmedlemmer.

Regionsformand Bent Villumsen – der har været konstitueret på posten siden tidligere regionsformand Lars Olesens valg direkte til DBU Jyllands bestyrelse på delegeretmødet i januar – er formelt på valg for første gang.

Derudover er Claus Warming villig til en ny to-årig periode.

Anne Andersen er klar til at blive nyvalgt til regionsbestyrelsen. BMI-lederen har siden januar siddet som associeret medlem af Region 3’s bestyrelse (som en konsekvens af rokeringen mellem Lars Olesen og Bent Villumsen) og har derudover i forvejen poster i både Region 3’s Ungdomsgruppe og det centrale Ungdomsudvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne Morten Wind Lübker, Søren Juul, og Rasmus Johansen blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg i 2016.

Repræsentanter fra i alt 73 øst- og midtjyske fodboldklubber er p.t. tilmeldt årsmødet. Man kan finde en foreløbig oversigt over de tilmeldte klubber her.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: Bob GisselmannLog ind