MENU

Nyt om indplaceringen i U17 Drenge

DBU Jylland har nu endeligt præciseret principperne for indplaceringen af hold fra U16 Drenge til U17 Drenge i efteråret 2016. Samtidig er Ungdomsudvalget i gang med at se på en langsigtet fremtidig model på området.

Forslag om Mesterrækker til debat på årsmøder

Principperne for den fremtidige indplacering af licensklubbernes U16 Drenge hold i DBU Jyllands U17 række har i foråret givet anledning til mange drøftelser og overvejelser.

Derfor har DBU Jylland nu besluttet, at den automatiske ombrydning fra U16 Drenge til U17 Drenge – incl. licensklubbernes hold – også er gældende fra foråret 2016 til efteråret 2016.

Det betyder med andre ord også, at den tidligere offentliggjorte beslutning fra efteråret 2015 ændres.

Dengang var argumentet, at idet licensklubbernes U16-hold automatisk blev indplaceret i DBU’s landsdækkende U17 Liga eller U17 Division, skulle de ikke samtidig have mulighed for at spille sig til en indplacering på DBU Jyllands øverste U17-niveau.

Mulighed for ekstra pulje

Men efter en række henvendelser og en efterfølgende dialog med flere licensklubber er det blevet afdækket, at denne beslutning indebærer en reel risiko for flere uforudsete uhensigtsmæssigheder for såvel licensklubber som øvrige klubber.

Og det er bl.a. på den baggrund, at DBU Jyllands bestyrelse har besluttet at annullere den trufne beslutning.

Det betyder også rent praktisk, at efterårets U17 Drenge 2. division om nødvendigt udvides med en ekstra pulje, så ingen klubber fratages en forventet oprykningsmulighed.

Samtidig har DBU Jyllands bestyrelse bedt Ungdomsudvalget om at udarbejde et oplæg til en langsigtet løsning, der imødekommer såvel licensklubberne som breddeklubberne og sikrer sportsligt korrekte indplaceringer.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: www.fodboldbilleder.dk


Log ind