MENU

Ny arbejdsgruppe undersøger dispensationer

DBU Jylland har nedsat en dispensationsgruppe, der skal undersøge omfanget af og reglerne for aldersdispensationer - eventuelt med henblik på at komme med forslag til ændringer.I den kommende tid skal en ny arbejdsgruppe under DBU Jylland se på organisationens dispensationsregler. Reglementet handler om aldersinddeling på børne-, ungdoms- og seniorhold og dispensation for spillere født i ældre årgange – eller yngre årgange i tilfældet med seniorhold og ældre.

Forslag til forenkling af dispensationsreglerne har været stillet på DBU Jyllands delegeretmøde ad flere omgange men hidtil uden at blive stemt igennem.

DBU Jyllands bestyrelse anerkender, at der er brug for at undersøge dispensationsreglerne og har derfor nedsat dispensationsgruppen.

Undersøgelse af de nuværende regler

I den kommende tid behandler arbejdsgruppen dispensationsreglerne og undersøger, hvilke muligheder de i den nuværende form giver hold for at få aldersdispensation for spillere.

For at danne sig et overblik over tendenser på området vil gruppen desuden afdække, hvor stort omfanget af givne dispensationer er.

Gruppens formål er dermed på baggrund af undersøgelserne at vurdere, hvor der eventuelt kan ske ændringer og indstille eventuelle ændringsforslag til DBU Jyllands bestyrelse i sommeren 2016.

Arbejdsgruppen består af personer med faglig baggrund i børne-, ungdoms- og seniorfodbold, klubrepræsentanter samt repræsentanter fra bestyrelsen.

Log ind