MENU

Kandidaterne til bestyrelsen

Lars Olesen og Søren Ernst Lüdeking er begge kandidater til at afløse Kent Falkenvig i DBU Jyllands bestyrelse. Her kan du blive lidt klogere på deres baggrund, deres tanker om fremtiden o.s.v.

Bestyrelseskandidater 2016 
Lars Olesen (til venstre) og Søren Ernst Lüdeking er begge kandidater til at afløse Kent Falkenvig i DBU Jyllands bestyrelse. Valget finder sted på delegeretmødet i Herning den 9. januar 2016. Nedenfor fortæller de to fodboldledere lidt om sig selv.


På delegeretmødet i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 9. januar 2016 skal de jyske fodboldklubber bl.a. vælge to medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse.

Posterne som formand og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg.

Bent Clausen er villig til genvalg som formand, mens Kent Falkenvig allerede i oktober meddelte, at han ikke genopstiller til posten som ordinært bestyrelsesmedlem.

Derfor har DBU Jylland siden efteråret arbejdet på at finde mindst én egnet kandidat til den ledige post, og processen har resulteret i, at bestyrelsen opstiller to kandidater til posten:
  • Lars Olesen, 52 år og bosat i Vejle, formand for DBU Jylland Region 3's bestyrelse, teamleder i DSV, tidligere frivillig leder i Vinding SF.
  • Søren Ernst Lüdeking, 44 år og bosat i Ribe, medlem af DBU Jylland Region 4's bestyrelse, udskolingsleder på Kongehøjskolen i Aabenraa, træner i Hviding IF.
På selve delegeretmødet vil de to kandidater naturligvis blive præsenteret. Men de har også på forhånd fået mulighed for at fortælle lidt om sig selv (max. 300 ord):

Lars Olesen (foto: DBU Jylland Kommunikation)

LARS OLESEN:


I flere end 30 år har jeg været klubleder/-træner i Vinding SF ved Vejle, og siden 1987 har jeg været med i DIF/DBU/DBU Jyllands organisation. Med den baggrund mener jeg at have de bedst mulige forudsætninger for at besætte den ledige bestyrelsespost i DBU Jylland.

For mig er det vigtigt at styrke og værne om DBU Jyllands kerneydelser til klubberne, nemlig turneringer og uddannelse af ledere og trænere.

Sammensætning af turneringstilbud og spilformer m.m. skal løbende udvikles, og herunder er det vigtigt at rekruttere og fastholde dommere til de mange fodboldkampe. Og ikke mindst er det vigtigt, at klubbernes ledere og trænere får gode uddannelsestilbud.

I min tid som formand for Region 3 har jeg deltaget i flere end 150 klubbesøg af forskellig art, og her har jeg mødt en fantastisk skare af frivillige i de jyske fodboldklubber.

Under DBU Jylland er der flere end 900 bredde-klubber, ca. 35.000 ledere/trænere og ca. 170.000 aktive fodboldspillere. Deres interesser er DBU Jyllands bestyrelse valgt til at varetage.

Det er utroligt vigtigt, at DBU Jylland som organisation skaber optimale rammer for klubberne og klubbernes mange frivillige. Det er også vigtigt, at DBU Jylland er med i dialogen med kommunerne, for herved at være med til at fremme klubbernes forhold i kommunerne.

DBU Jylland skal altid være en organisation, der rummer alle klubber, og DBU Jylland skal altid møde klubberne i øjenhøjde. I dialogen med klubberne og klubbernes mange frivillige ledere, skal DBU Jylland derfor altid være lyttende, nærværende og reflekterende – og være modtagelig for forslag og ideer.

Fodboldbaggrund:
Klub: Vinding SF(ca. 800 aktive medlemmer og mere end 100 frivillige trænere/ledere)
Siden 1981 haft følgende funktioner: Træner, kampfordeler, børneformand, ungdoms-formand, Stævnearrangør, Fodboldformand m.m.
DIF: DIF’s amtsudvalg og samarbejdsudvalg
DBU: Repræsentantskab, Kvinde-elite, licensudvalg, Fair Play m.m.
DBU Jylland: Formand i Region 3 siden 2000, Turneringsudvalg, Børnegruppe, Fair Play m.m.


Søren Ernst Lüdeking (foto: Susanne Jensen)

SØREN ERNST LÜDEKING:


Jeg er glad for, at et flertal i DBU Jyllands bestyrelse peger på mig som kandidat til den ledige post. Med min baggrund, erfaringer og ikke mindst min hverdag på træningsbanen, håber jeg at kunne bidrage til fodboldens udvikling i Jylland.

Jeg er særligt optaget af tre områder i vores arbejde i de kommende år i DBU Jylland:

• Vi skal tættere på klubberne. Det er vores fornemmeste opgave at skabe en fleksibilitet, så vi i DBU Jylland har relevante tilbud til alle klubber, både på landet og i byerne. Her mener jeg vi bl.a. kan gøre en forskel ved at styrke den lokale forankring gennem klubkontaktpersonerne, og ved at samarbejde tæt med regionsbestyrelserne.

• Vi skal blive bedre til at fastholde teenagerne. Jeg forventer mig meget af den indsats, der bliver sat i gang på det område med Vision 2020. Med min baggrund som forstander på Ungdomshøjskolen ved Ribe (for 16-19 årige) og i mit arbejde som leder af udskolingen på Kongehøjskolen i Aabenraa (7.-9. klasse), har jeg en stor viden om de unge, og om hvordan vi møder dem bedst i klubberne.

• Vi skal have flere børn på banen. Som træner for U12 pigerne i Hviding IF (siden 2009), ved jeg, hvor stor glæde børn kan have af fodbold. Jeg ved de kommer for at være en del af fællesskabet, for at have det sjovt og lære noget. Jeg ved fra klubben og på træningsbanen, hvad der rører sig hos de medlemmer, som vi er til for.

Endelig kan jeg bidrage med stor erfaring med møde- og procesledelse, en veludviklet evne til at skabe overblik og formidle, og ikke mindst lyst til at arbejde med og diskutere fodbold.

Læs mere om mine erfaringer og min baggrund som frivillig leder, i DBU og i arbejdslivet HER.Læs også:

Hvem er på valg i Herning?
Tilmeld online til delegeretmødetLog ind