MENU

Region 2: Debat og løsningsforslag

En konstruktiv og løsningsorienteret forsamling koncentrerede sig mest om at debattere forslagene om bl.a. årgangsopdeling og ungdomsstrukturen i drenge-rækkerne på Region 2's årsmøde i Aulum, hvor fodboldledere fra godt 70 fodboldklubber var samlet tirsdag aften.

foto: Hans Sørensen
Både meninger og stemmesedler blev luftet på årsmødet i Aulum (foto: Hans Sørensen)Det kan godt være, vestjyder ikke siger så meget, men på årsmødet i Region 2 tirsdag aften var der nu en del guldkorn at hente.

Blandt andet årgangsopdelingen i U16 og U17 blev genstand for en kontant og løsningsorientering debat.

- Affolkningen her vest- og nordpå gør det svært at fastholde specielt teenagespillerne. Jeg er glad for at høre, at DBU tager denne udfordring op, men det er min mening, at årgangsopdeling i U16 ikke er hensigtsmæssigt i yderområderne, lød det fra Morten Smed fra Koldby-Hørdum.

Lille flertal for at nedlægge U16

Modsat årsmøderne i Region 1 og Region 3 (som er henholdsvis i Nord- og Østjylland) kunne forsamlingen i vestjyske Region 2 tilslutte sig forslaget om at nedlægge U16.

- Jeg foreslår en helt anden løsning: lad holdene tilmelde sig med det antal spillere, de nu engang har og så i den enkelte pulje afvikle kampene med fleksible holdstørrelser, var en af løsningsmodellerne fra Jesper fra Team Spøttrup.

Forslaget fik 47 klubledere til at række ja-stemmen op, men 42 lod nej-stemmen tale.

Ny drengestruktur blev vendt

Et høringsforslag fra DBU Jylland om at tage stilling til en evt. ændring af U13-U15 drengestrukturen blev genstand for et par meningstilkendegivelser, men de forsamlede klubledere lod flertallet anbefale status quo og dermed ikke en ændring.

Også tilmeldingsprocessen i U14 og U15 Piger blev et debat-emne, idet Lars Snedker fra Team Viborg argumenterede for forslaget, mens DBU Jyllands ungdomsudvalgsformand Torben Nielsen talte varmt for at forkaste forslaget om at genindføre fri tilmelding i de pågældende pigerækker.

Forsamlingen kvitterede med 54 stemmer for forslaget og 14 stemmer imod. Forslaget blev dermed vedtaget og sendt videre til delegeretmødet i Herning den 10. januar 2015.

Sådan gik det samtlige forslag:Oversigt over forslag
Nr Emne Ja Nej Bemærkninger
1 Højskoler og efterskoler som foreninger
Enstemmigt
2 Nyvalg til DBU Jyllands bestyrelse
Enstemmigt
3 Tvangsudtrækning
30 29
4 Regler for supplerende spilletilladelse
118 0
5 U17 Drenge som 2-årige årgang
47 42
6 Hørings-forslag om U13-U15 Drenge-turneringen
11
A
82
B
7 Udvidelse af 28-dages reglen
0 118
8 Ekstraordinær oprykning
75 5
9 Fri tilmelding i U14 og U15 Piger
54 31
10 Fleksibel spilleform i ungdomsrækker
118 0
11 Redaktionelle ændringer
Enstemmigt
Log ind