MENU

U13: Nye principper for dispensationer

Parallelt med indførelsen af 8:8 som den nye spilleform i U13 har DBU Jylland skabt ensartethed i muligheden for at opnå dispensation for U12 og U13. Se de gældende principper her.

Puljer på nettet - efteråret 2011 - flash

DBU Jylland har harmoniseret dispensations-mulighederne for U12 og U13 gældende fra og med efterårssæsonen 2014.

Tidligere markerede skiftet fra U12 til U13 (overgangen fra børne- til ungdomsfodbold) samtidig en overgang fra de lempeligere regionale dispensations-regler til de mere restriktive regler for 11-mandsfodbolden.)

Men i og med at spilleformen nu er ændret for U13 (fra 11:11 til 8:8 for drengenes vedkommende og fra 9:9 til 8:8 for pigernes vedkommende) og dermed bliver uændret i forhold til U12, har DBU Jylland valgt en tilsvarende sammenhæng i dispensations-mulighederne i de to årgange.

- I og med at den primære spilleform i U12 og U13 nu er ens, synes vi, at det også giver rigtig god mening at lade dispensations-mulighederne være ens, for typisk vil de samme spillere jo fortsætte sammen på de samme 8-mandshold, hvor de tidligere blev spredt ud på nye 11-mandshold, forklarer Torben Nielsen, formand for DBU Jyllands Ungdomsudvalg.

- Det spiller også ind, at vi ganske vist har besluttet, at spilleformen 5:5 skal tilbydes som et regionalt alternativ til 8:8 i U13 årgangen. Men vi er meget i tvivl om, hvor attraktivt dette alternativ reelt er for årgangen. Derfor er det vigtigt, at overgangen fra U12 til U13 ikke bliver en barriere rent fastholdelsesmæssigt, specielt i forhold til de små klubber, tilføjer Torben Nielsen.

Sådan er principperne:

Reglen med max. to kvartalsspillere pr. hold (som vedtaget af de jyske fodboldklubber) er fortsat det helt grundlæggende dispensations-princip i DBU Jyllands turneringer.

Herudover er følgende principper som udgangspunkt gældende for tildeling af ekstraordinær dispensation for U13 fra og med efterårssæsonen 2014:

U13 piger og drenge – alle niveauer med undtagelse af det øverste i begge turneringshalvdele: For at opnå ekstraordinær dispensation, skal klubberne søge på navn og fødselsdato og medsende andre relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles individuelt og det klare udgangspunkt er, at der gives dispensation, dog max 2 spillere inklusiv 4. kvartals-spillere. Hvis der gives dispensation, bliver klubben som udgangspunkt frataget retten til at spille om det jyske mesterskab, hvis de vinder forårets turnering.

U13 piger – det øverste niveau i begge turneringshalvdele: For at opnå ekstraordinær dispensation, skal klubberne søge på navn og fødselsdato og oplyse samlet antal spillere og eventuelt andre relevante oplysninger. Ansøgningerne behandles individuelt og der må max anvendes 2 spillere inklusiv 4. kvartals-spillere. Hvis der gives dispensation, bliver klubben som udgangspunkt frataget retten til at spille om det jyske mesterskab, hvis de vinder forårets turnering.

U13 drenge – det øverste niveau i begge turneringshalvdele: Her må ikke anvendes 4. kvartals-spillere, og der kan ikke forventes dispensation til at benytte andre for gamle spillere.

Det praktiske – sådan ansøges:

U12-rækken er en regional turnering, som administreres af DBU Jyllands fire regioner. Derfor skal dispensations-ansøgninger i denne årgang sendes til regionskontoret.

U13-rækken er en central turnering, som administreres af DBU Jylland Turneringer. Derfor skal dispensations-ansøgninger i denne årgang sendes til info@dbujylland.dk


Tekst: Mads D. Larsen & foto: www.fodboldbilleder.dk

Log ind