MENU

Indkaldelse til regionale årsmøder

DBU Jyllands regionale årsmøder afvikles traditionen tro i den sidste halvdel af november. Kun foreninger der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag d. 10. januar 2015.

Debat på Region 4s årsmøde 2011 - flash

I henhold til §17 i lovene indkalder DBU Jylland hermed til de årlige, ordinære regionsmøder.

Enhver forening, der har tilmeldt sig jf. indkaldelsen, har indtil to stemmer, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere på møderne. En nyindmeldt forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført mindst én turnering.

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1
Onsdag den 19. november
Nordjyske Arena
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Tirsdag den 25. november
Aulum Fritidscenter
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Torsdag den 20. november
Pejsegården, Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Onsdag den 26. november
Vejen Idrætscenter
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Klubberne vil på et senere tidspunkt modtage tilmeldingsmateriale, ligesom on-line tilmelding vil være muligt her på www.dbujylland.dk snarest og indtil den 10. november.

Hvis klubberne har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september. Alle indkomne forslag vil kunne ses og udprintes fra DBU Jyllands hjemmeside den 1. november.

Fra denne dato vil man også kunne rekvirere forslagene i trykt form, hvis man henvender sig til DBU Jyllands administration.

Kun foreninger der deltager på regionernes årsmøder, har stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 10. januar 2015.

Log ind