MENU

Ny struktur for U19 Drenge på plads

Her kan du se, hvordan strukturen bliver for DBU Jyllands U19 Drenge-turnering efter sommerferien. Der lægges ud i to niveauer, men allerede med en ekstra ombrydning i løbet af efterårssæsonen.

Ny struktur for U19 Drenge


På delegeretmødet i januar besluttede de jyske fodboldklubber, at rammerne for U19 Drenge-turneringen skulle justeres.

DBU Jylland fik på baggrund af de forskellige signaler fra klubberne til opgave at udforme den konkrete turneringsstruktur, og det er nu sket.

Modellen – som træder i kraft fra august 2014 – blev endelig vedtaget af DBU Jyllands bestyrelse i slutningen af marts, og den indebærer bl.a.:

• At der lægges ud i to niveauer i efteråret (U19 Drenge Vest og U19 Drenge Kvalifikation)
• At U19 Drenge Kvalifikation ombrydes til to niveauer allerede efter fem kampe i efteråret (til U19 Drenge Serie 1 og U19 Drenge Serie 2)
• At der til forårssæsonen ombrydes til sammenlagt fire niveauer (U19 Drenge 2. Division, U19 Drenge Vest, U19 Drenge Serie 1 og U19 Drenge Serie 2.

Lovligt at benytte fem 1. årsseniorer i visse rækker

Det indgår også som et element i den nye struktur, at det uden konsekvenser for de sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom, er lovligt at anvende spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe i følgende rækker: U19 Drenge Kvalifikation, U19 Drenge Serie 1 og U19 Drenge Serie 2 samt for de hold, der rykker op i U19 Drenge Vest.

Der kan dog pr. kamp max. anvendes 5 spillere, som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe.

Tidligere kunne man anvende et ubegrænset antal 1. års seniores i laveste U19 række. Da denne mulighed nu gælder i flere rækker, har arbejdsgruppen anbefalet, at antallet blev begrænset til fem - inklusiv 4. kvartalsspillere.

- Udfordringerne i U19 Drenge-turneringen har primært ligget i forhold til at skabe den rette balance mellem antal hold kombineret med niveauer og fornuftige kørselsafstande, forklarer Kent Falkenvig, der har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der har samlet og bearbejdet de mange forskellige input og lavet indstillingen til DBU Jyllands bestyrelse.

Nye rækkebetegnelser i U17 og U19 Drenge

Som et led i indførelsen af den nye struktur skiftes der også rækkebetegnelser i U19 Drenge-rækken. Bl.a. på baggrund af input og ønsker fra en række klubber.

Samtidig overføres den nye navnestruktur i U19 Drenge til U17 Drenge. Også med virkning fra august 2014. De nye rækkebetegnelser bliver:

U19 Drenge:

Sæsonstart efteråret (2 niveauer): U19 Drenge Vest - U19 Drenge Kvalifikation.
Efter 1. ombrydning i efteråret (3 niveauer): U19 Drenge Vest - U19 Drenge serie 1 - U19 Drenge Serie 2.
Efter 2. ombrydning - Forår (4 niveauer): U19 Drenge 2. Division - U19 Drenge Vest - U19 Drenge serie 1 - U19 Drenge Serie 2.

U17 Drenge:

Sæsonstart efteråret (3 niveauer): U17 Drenge Vest - U17 Drenge serie 1 - U17 Drenge Serie 2
Efter ombrydning - Forår (4 niveauer): U17 Drenge 2. Division - U17 Drenge Vest - U17 Drenge serie 1 - U17 Drenge Serie 2


Sådan bliver U19 Drenge turneringsstrukturen fra efteråret 2014

En klub kan kun have ét hold i U19 Drenges øverste række, mens det bliver muligt at eftertilmelde hold i laveste række ved hver ombrydning.

U19 Drenge Vest:
Rækken består af 32 hold.
DBU Fyn udpeger 3 hold efter ansøgning og DBU Jyllands ungdomsudvalg udpeger 
29 hold efter ansøgning.
I 1. turneringshalvdel (efterår) opdeles U19 Vest holdene i 4 puljer á 8 hold og spiller 
en dobbeltturnering. 
I 2. turneringshalvdel (forår) indplaceres nr. 1-4 fra hver pulje i U19 2. Division. 
De 16 hold opdeles i 2 puljer á 8 hold og spiller en dobbeltturnering.
De øvrige 16 hold indplaceres i U19 Vest sammen med puljevinderne fra U19 Serie 1 
i 8 holds puljer og spiller en dobbeltturnering. Hvis antallet af hold ikke er deleligt 
med 8, suppleres op med den/de bedste nr. 2. i U19 Serie 1. 

U19 Drenge Kvalifikation:
Rækken består af det tilmeldte antal hold.
I 1. turneringshalvdel inden 1. ombrydning (efterår) opdeles U19 Kvalifikations 
holdene i puljer á 6 hold og spiller en enkeltturnering.
Efter 1. ombrydning indplaceres nr. 1 og 2 i hver pulje i U19 Serie 1.
Nr. 3-6 indplaceres i U19 Serie 2.

U19 Drenge Serie 1:
I 1. turneringshalvdel efter 1. ombrydning (efterår) inddeles de kvalificerede hold i puljer med 4 hold og spiller en dobbeltturnering. Hvis antallet af hold ikke er deleligt med 4, suppleres op med den/de bedste nr. 3. i U19 Kvalifikation. 
I 2. turneringshalvdel (forår) indplaceres i U19 Serie 1 de resterende nr. 2-4 sammen med puljevinderne i U19 Serie 2. Hvis tallet ikke er deleligt med 6, suppleres op med den/de bedste nr. 2. i U19 Serie 2. Holdene opdeles i puljer á 6 hold og spiller en dobbeltturnering.

U19 Drenge Serie 2:
I 1. turneringshalvdel efter 1. ombrydning (efterår) inddeles de kvalificerede hold i puljer med 6 hold og spiller en enkeltturnering. 
I 2. turneringshalvdel (forår) indplaceres i U19 Serie 2 de hold, der ikke er rykket op i Serie 1. Holdene opdeles i puljer á 6 hold og spiller en dobbeltturnering.

Nyt: Turneringsreglementets § 8.2.
I U19 Kvalifikation, U19 S1 og U19 S2 samt for de hold, der rykker op i U19 Vest kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe.
Fleksibilitetsreglen gælder også for disse 1. års seniorer efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.
 

Tekst: Mads D. Larsen & foto: www.fodboldbilleder.dk

Log ind