Kommunal støtte til energiforbedringer er win-win i Viborg Kommune

Hvert år investerer Viborg Kommune penge i energiforbedringer til kommunens foreninger. Og det er godt for klimaet, økonomien og faciliteterne.

Penge I Klubkassen Illustration Juliestig

I Viborg Kommune kan foreninger søge om støtte til energiforbedrende tiltag. Illustration: Julie Stig

Af: Rasmus Grønholdt, DBU Jylland Kommunikation // oktober 2021

Hos langt de fleste kommuner i Jylland betaler kommunerne 65-75 procent af forbruget til vand, varme og el hos foreningerne – resten betaler foreningerne selv. Det har afholdt flere foreninger fra at investere i energibesparende tiltag, fordi det simpelthen ikke ville kunne betale sig med den fordelingsnøgle.

Klubberne ville nemlig slet ikke kunne opnå samme tilbagebetalingstid, hvis de selv skulle betale hele gildet, og faktisk ville investeringen mange steder i sig selv være uoverskuelig uden støtte fra kommunen.

Derfor åbnede Viborg Kommune i 2014 op for, at man som forening kunne ansøge om støtte til energiforbedrende tiltag. Løsningen er, at kommunen betaler de 73 procent, mens klubberne betaler de resterende 27 procent. På den måde oplever både kommune og forening en kort tilbagebetalingstid.

Først og fremmest kommer det kommunen og klubberne til gode. Hver gang der bliver sparet 100.000 kroner, sparer kommunen 73.000 kroner, og driftsmidlerne ryger også ned. Klubberne sparer også rigtig mange penge, som så kommer medlemmerne til gode. Og så kommer det ikke mindst naturen til gode. Morten Erfurth, sportschef i Viborg Idrætsråd

Populært tiltag i Viborg
Og det er et populært tiltag, de har lavet i Viborg. Det fortæller Morten Erfurth, som er sportschef for Viborg Idrætsråd:

- Tiltaget er enormt populært her i Viborg. Siden 2014/15, hvor det blev muligt at søge om støtte, har 77 klubber modtaget økonomisk støtte til forbedring af faciliteterne, fortæller han.

Det var i Viborg Kommune heller ikke svært at få politikerne med på idéen, fortæller Morten Erfurth:

- Politikerne kunne godt se, at det var bekymrende, at klubberne ikke have noget incitament for at investere i energiforbedrende faciliteter. På grund af fordelingsnøglen ville klubberne jo ikke kunne opnå en så kort tilbagebetalingstid, så derfor giver det bare enorm god mening, at vi samarbejder om det.

Morten Erfurth fortæller desuden, at kommunen har investeret cirka 11 millioner kroner, siden puljen blev indført, mens klubberne har investeret cirka 3,2 millioner kroner.

 

FAKTA

  • Viborg Idrætsråd består af otte ansatte medarbejdere i et professionelt sekretariat
  • Klubberne kan modtage støtte på tre niveauer alt efter, hvor energibesparende investeringerne er. De tre niveauer er henholdsvis 73 procent, 60 procent og 40 procent
  • Til den seneste ansøgningsrunde ansøgte 34 klubber om støtte
  • Ansøgninger til tiltag med en tilbagebetalingstid på under ti år er garanteret en støtte på 73 procent

 

Win-win
Det giver rigtig god mening at støtte klubberne, og det kommer rigtig mange til gode:

- Først og fremmest kommer det kommunen og klubberne til gode. Hver gang der bliver sparet 100.000 kroner, sparer kommunen 73.000 kroner, og driftsmidlerne ryger også ned. Klubberne sparer også rigtig mange penge, som så kommer medlemmerne til gode. Og så kommer det ikke mindst naturen til gode, lyder det fra Morten Erfurth.

Og han stopper faktisk ikke der:

- Faciliteterne bliver også bedre, så det bliver mere indbydende at komme i klubberne. Desuden holder faciliteterne også i længere tid, så det er mildest talt en god løsning for os alle.


 

CASE: TILSKUD FRA KOMMUNEN HAR MULIGGJORT ENERGIFORBEDRINGER I RAVNSBJERG IF

Ole Jensen, Ravnsbjerg IF

Ole Jensen er kasserer i Ravnsbjerg IF, hvor de har sparet mange penge efter energibesparende tiltag. Foto: Rasmus Grønholdt


Ravnsbjerg IF er én af de klubber, der har søgt om støtte til energibesparende forbedringer i Viborg Kommune.

I 2015 fik fodboldklubben udskiftet deres oliefyr til et gasfyr, og døre, vinduer og loftet blev isoleret. Alt i alt en investering på ca. 200.000 kroner, som Viborg Kommune støttede med ca. 150.000 kroner. Og som det fremgår af tabellen nedenfor, blev huslejen betydeligt billigere utroligt hurtigt.

Det har betydet, at der både er blevet bedre forhold for medlemmerne, og at klubben har et lavt kontingent. Det koster nemlig kun 750 kroner pr. halvår for det dyreste medlemskab i klubben.

Og den økonomiske støtte har betydet meget for Viborg-klubben. Det fortæller kasserer, Ole Jensen:

- Uden støtte til investeringen var vi aldrig gået ind i det her, for det havde ikke kunnet lade sig gøre, lyder det.

Investeringen har gjort, at huslejen er faldet fra 282 kroner pr. medlem i 2013 til 65 kroner i 2019, hvor den seneste opgørelse blev lavet.

Forbrugsudgifter i Ravnsbjerg IF 2013-2019:

Ravnsbjerg IF Tabel

Som det fremgår af tabellen, er udgifterne faldet betydeligt i Ravnsbjerg IF. De røde kolonner viser årene inden renovering.  Den orange kolonne, 2015, er renoveringsåret. De grønne kolonner viser udgifterne efter renoveringen. 2020 er ikke med i opgørelsen, da klubhuset i længere perioder var lukket grundet corona-restriktioner. Kilde: Ravnsbjerg IF

 

FAKTA: VIBORG KOMMUNE ER IKKE DE ENESTE

Det er ikke kun Viborg Kommune, der støtter foreningers energibesparende tiltag. Af andre kommuner kan eksempelvis nævnes Sønderborg Kommune og Ringkjøbing-Skjern Kommune.