For klubben

DBU's kommunestrategi skaber nye muligheder for klubudvikling, rekruttering af frivillige, igangsættelse af aktiviteter og tiltrækning af medlemmer.

Med kommunestrategien vil DBU og lokalunionerne udvikle og styrke fodboldklubber i et tæt samarbejde med kommunen.

Kommunen er klubbens største samarbejdspartner. Derfor er det centrale i velfærdsalliancer mellem DBU, DBU Jylland og kommuner at styrke klubbernes samarbejde med kommunen. En velfærdsalliance er med til at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, og den kan skabe værdi for lokale klubber via for eksempel:

  • Flere medlemmer
  • Flere frivillige
  • Styrket organisation
  • Nye samarbejdsmuligheder mellem kommune, skole, sundhedscenter m.fl.


Tag kontakt til en konsulent
DBU Jyllands kommunemedarbejdere kommer med glæde på besøg i din klub. Vi kan hjælpe jer med at komme i gang med projekter og indsatser, som kan være med til at åbne op for flere medlemmer og frivillige samt en styrket organisation. Og i fællesskab kan vi hjælpe kommunen med at løse større samfundsmæssige udfordringer såsom stigningen i antallet af borgere, der er overvægtige, rygere, ensomme eller inaktive.

Find kontaktoplysninger her.