Klubsamarbejde

Der kan laves klubsamarbejdsaftale for en eller flere af følgende afdelinger mellem to eller flere klubber:

  • ældre herrer (old boys m.v.)
  • ældre kvinder (old girls m.v.)
  • herrer (senior)
  • kvinder (senior)
  • drengeungdom
  • pigeungdom

 

En aftale om et klubsamarbejde skal omfatte alle hold i Ældre herrer (old boys m.v.), Ældre Kvinder (old girls m.v.), herrer og/eller kvinder.

I ungdom kan indgås klubsamarbejde for en eller flere årgange.

 

Klubsamarbejde godkendes IKKE som samarbejdsform i DBU Turneringer, hvorfor samarbejdsformen for et hold i et klubsamarbejde, der rykker op i en DBU turnering, skal ændres til en af de DBU-godkendte former (delvis fusion eller overbygningsaftele - læs mere her).

 

Det skal fremgå af klubsamarbejdsaftalen, hvordan de fælles hold fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

 

Skema til indgåelse af klubsamarbejdsaftale findes her.

Skema udfyldes og underskrives af klubbernes formænd og sendes/mailes til DBU Jylland.

Vedlagt aftalen skal følge referater fra klubbernes bestyrelsesmøder, hvor aftalen er vedtaget og godkendt samt det evt. øvrige aftalekompleks samt fyldestgørende oplysninger om og dokumentation for klubsamarbejdets praktiske og økonomiske forudsætninger og forventede virkninger.

 

Ansøgning om klubsamarbejde indsendes til DBU Jylland senest 1. november for ikrafttrædelse fra den efterfølgende forårsturnering eller senest 1. maj for ikrafttrædelse fra den efterfølgende efterårsturnering.

 

Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Jylland med de samme frister for ikrafttrædelse som anført ovenfor.

Ophør af aftalen skal godkendes af den eller de udtrædendes klubbers bestyrelser forinde og skal bekræftes/godkendes af evt. tilbageværende klubber.