Fusion

En fusion er ikke en egentlig samarbejdsmodel, idet der er tale om en fuldstændig sammenlægning af to eller flere klubber.

Der findes ingen standardskemaer til en fusion.

En fusion skal være godkendt på de involverede klubbers generalforsamlinger og til DBU Jylland skal indsendes referater fra disse generalforsamlinger.
Referat fra den stiftende generalforsamling og vedtægter for den nye klub skal også indsendes til DBU Jylland.

Ovennævnte bilag indsendes til DBU Jylland senest h.h.v. 1. september eller 1. marts for ikrafttrædelse til en turnerings opstart i den efterfølgende turneringshalvdel.

Er der i fusionsklubberne hold, der deltager i DBU's turnering, kan fusionen først træde i kraft fra turneringsopstart i efteråret, da DBU afvikler helårsturnering (efterår/forår).